Chi bộ 3 (Kế toán nhà nước) tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW; Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đăng ngày 04 - 11 - 2022
Lượt xem: 264
100%

Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/ĐUK ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

 

Sáng ngày 04/11/2022, Chi bộ 3 (Kế toán nhà nước) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho toàn toàn thể đảng viên và công chức trong chi bộ gồm 24/24 (gồm 17 đảng viên và 07 quần chúng).

Đ/c Trần Thị Khánh Trinh -Bí thư chi bộ quán triệt nội dung Nghị Quyết, Chỉ thị

Đồng chí Trần Thị Khánh Trinh, Bí thư chi bộ - chủ trì Hội nghị đã triển khai đến toàn thể Đảng viên, công chức của Chi bộ (1) Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về “phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (2) Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về “phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 13/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh - sạch - đẹp" đến năm 2025”.

Theo đó, đồng chí nêu lên mục tiêu, chỉ tiêu, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết của Bộ Chính trị, quán triệt 05 quan điểm của Đảng về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 23-NQ/TW);  05 quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 24-NQ/TW); các chỉ tiêu Bộ Chính trị đề ra giai đoạn 2021-2030 về tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ … cũng như các chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh, sạch, đẹp đến năm 2025 (Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

 

Đảng viên, công chức Chi bộ 3 học tập Nghị quyết, Chỉ thị

Thông qua Hội nghị học tập, giúp đảng viên, công chức nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, coi đây là trách nhiệm, nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức. Nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về tầm quan trọng trong việc xây dựng một Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp và phát triển giàu mạnh, bền vững.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu toàn thể đảng viên trong chi bộ tiếp tục nghiên cứu sâu kỹ Nghị quyết của Đảng với tinh thần, thái độ học tập một cách nghiêm túc, hoàn thành viết bài thu hoạch đảm bảo chất lượng và nộp về Chi ủy đúng thời hạn./.

Tin liên quan

Nữ công chức phòng Kế toán Nhà nước hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2023(09/03/2023 2:20 CH)

Tổ Công đoàn KBNN Ninh Hải tọa đàm ngày 8/3 Và hưởng ứng tuần lễ áo dài truyền thống(08/03/2023 8:22 SA)

Tổ công đoàn 5 – KBNN Thuận Bắc tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 113 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 và...(08/03/2023 8:12 SA)

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN – DOANH NGHIỆP TỈNH(06/03/2023 2:06 CH)

Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023(21/02/2023 10:12 SA)

Tin mới nhất

Nữ công chức phòng Kế toán Nhà nước hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2023(09/03/2023 2:20 CH)

Tổ Công đoàn KBNN Ninh Hải tọa đàm ngày 8/3 Và hưởng ứng tuần lễ áo dài truyền thống(08/03/2023 8:22 SA)

Tổ công đoàn 5 – KBNN Thuận Bắc tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 113 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 và...(08/03/2023 8:12 SA)

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN – DOANH NGHIỆP TỈNH(06/03/2023 2:06 CH)

Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023(21/02/2023 10:12 SA)

19 người đang online
°