Thực hiện Kế hoạch số 87-KH/ĐUK ngày 26/4/2022 và Công văn 259-CV/ĐU ngày 09/5/2022 của Đảng ủy KBNN Ninh Thuận về việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị

Đăng ngày 19 - 05 - 2022
Lượt xem: 85
100%

Sáng ngày 16/05/2022, Chi bộ 6 – Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị và triển khai viết thu hoạch cá nhân đối với các đồng chí đảng viên.

 

Tham dự hội nghị gồm có: các đồng chí đảng viên và  quần chúng thuộc Chi bộ 6.  

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên và quần chúng trong đơn vị đã được nghe đồng chí Võ Hòa Phúc – Bí thư chi bộ 6, báo cáo các nội dung chính của Nghị quyết số 06 và Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị gồm:

Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022  của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về Định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị triển khai, quán triệt  nội dung các Nghị quyết số 06 và 10 của Bộ Chính trị.

Thông qua học tập, quán triệt  giúp cho các đồng chí đảng viên và quần chúng trong đơn vị nắm được những nội dung cơ bản các Nghị quyết của Bộ Chính trị

Sau khi được học tập, quán triệt, 100% các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ tiến hành viết bài thu hoạch cá nhân theo hình thức trả lời trắc nghiệm, đồng thời từ những nội dung đã được nghiên cứu, học tập, từng đồng chí Đảng viên liên hệ với thực tiễn, đề xuất những giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06 và Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị trong thời gian tới tại Chi bộ 6 (KBNN) Ninh Sơn.

Chi bộ 6 tổng hợp bác cáo kết quả viết bài thu hoạch về Đảng ủy KBNN Ninh Thuận./.

Tin liên quan

THAM GIA HỘI THAO KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TẠI TỈNH NINH THUẬN NĂM 2022(02/08/2022 10:47 SA)

KBNN Bác Ái tham gia lễ viếng đài tưởng niệm Liệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh -...(26/07/2022 8:56 SA)

CHI BỘ 6- THAM GIA HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẤN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG...(26/07/2022 8:23 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ 2 PHÒNG KIỂM SOÁT CHI LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2025(13/07/2022 9:12 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ 4 – TÀI VỤ QUẢN TRỊ LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2025(13/07/2022 8:05 SA)

Tin mới nhất

THAM GIA HỘI THAO KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TẠI TỈNH NINH THUẬN NĂM 2022(02/08/2022 10:47 SA)

KBNN Bác Ái tham gia lễ viếng đài tưởng niệm Liệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh -...(26/07/2022 8:56 SA)

CHI BỘ 6- THAM GIA HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẤN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG...(26/07/2022 8:23 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ 2 PHÒNG KIỂM SOÁT CHI LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2025(13/07/2022 9:12 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ 4 – TÀI VỤ QUẢN TRỊ LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2025(13/07/2022 8:05 SA)

81 người đang online
°