CHI BỘ 6- THAM GIA HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẤN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII.

Đăng ngày 26 - 07 - 2022
Lượt xem: 23
100%

Thực hiện kế hoạch số 151-KH/TU ngày 15/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XIII; Thông báo số 306-TB/ĐU ngày 20/7/2022 của Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận về việc triệu tập lớp học tập, quán triệt Nghị quyết .

 

Từ sáng ngày 21/7/2022 đến 11 giờ ngày 22/7/2022,  tại hội trường, Chi bộ 6- Kho bạc Nhà nước Ninh Sơn tổ chức tham gia học tập, quán triệt  Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị gồm có: Võ Hòa Phúc- Bí thư chi bộ cùng 07/07 đ/c đảng viên tham gia học tập, quán triệt đầy đủ.

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã được nghe  báo cáo viên tại Hội nghị toàn quốc  báo cáo các nội dung chính của 4 Nghị quyết Hội Nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm:

 

-Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” do đồng chí Phạm Minh Chính- Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

-Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do đồng chí Trần Tuấn Anh- ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Kinh tế Trung ương tuyền đạt.

-Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” do đồng chí Lê Minh Khái- Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

-Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”do đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Quang cảnh tham gia Hội nghị triển khai nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 

Thông qua Hội nghị nhằm nghiên cứu học tập, quán triệt  giúp cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ nắm được những nội dung cơ bản của  Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đồng thởi để Chi bộ phối hợp với các cấp, ban ngành, địa phương  tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân;  xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị bảo đảm thiết thực, hiệu quả góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế- xã hội, hoàn toàn thắng lợi các mục tiêu đề ra ./.

Tin liên quan

THAM GIA HỘI THAO KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TẠI TỈNH NINH THUẬN NĂM 2022(02/08/2022 10:47 SA)

KBNN Bác Ái tham gia lễ viếng đài tưởng niệm Liệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh -...(26/07/2022 8:56 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ 2 PHÒNG KIỂM SOÁT CHI LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2025(13/07/2022 9:12 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ 4 – TÀI VỤ QUẢN TRỊ LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2025(13/07/2022 8:05 SA)

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ 3 (Kế toán Nhà nước) nhiệm kỳ 2022-2025(13/07/2022 10:52 SA)

Tin mới nhất

THAM GIA HỘI THAO KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TẠI TỈNH NINH THUẬN NĂM 2022(02/08/2022 10:47 SA)

KBNN Bác Ái tham gia lễ viếng đài tưởng niệm Liệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh -...(26/07/2022 8:56 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ 2 PHÒNG KIỂM SOÁT CHI LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2025(13/07/2022 9:12 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ 4 – TÀI VỤ QUẢN TRỊ LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2025(13/07/2022 8:05 SA)

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ 3 (Kế toán Nhà nước) nhiệm kỳ 2022-2025(13/07/2022 10:52 SA)

34 người đang online
°