Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, Tính đến 17h00 ngày 28/7/2022

Đăng ngày 29 - 07 - 2022
Lượt xem: 24
100%

Thông tin Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 đến 17h00 ngày 28/07/2022:

 

- Tổng số huy động 9.375,98 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 69,8 tỷ đồng).

- Chi từ Quỹ 7.672,2 tỷ đồng, Trong đó: chi mua và sử dụng  vắc-xin 7.667,6 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin 4,6 tỷ đồng).

- Số dư Quỹ cuối ngày 1.703,78 tỷ đồng.

- Có 664.243 lượt tổ chức cá nhân ủng hộ vào Quỹ./.

Tin liên quan

Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 Tính đến 17h00 ngày 11/08/2022(12/08/2022 2:12 CH)

Đoàn Thanh tra chuyên ngành KBNN Ninh Thuận công bố Kết luận thanh tra tại Phòng Kinh tế và Hạ...(11/08/2022 8:35 SA)

LỰC LƯỢNG TỰ VỆ KHO BẠC NHÀ NƯỚC NINH THUẬN THAM GIA HUẤN LUYỆN TỰ VỆ NĂM 2022(26/07/2022 10:15 SA)

KBNN NINH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG...(22/07/2022 2:39 CH)

Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19.Tính đến 17h00 ngày 14/07/2022(14/07/2022 10:45 SA)

Tin mới nhất

Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 Tính đến 17h00 ngày 11/08/2022(12/08/2022 2:12 CH)

Đoàn Thanh tra chuyên ngành KBNN Ninh Thuận công bố Kết luận thanh tra tại Phòng Kinh tế và Hạ...(11/08/2022 8:35 SA)

LỰC LƯỢNG TỰ VỆ KHO BẠC NHÀ NƯỚC NINH THUẬN THAM GIA HUẤN LUYỆN TỰ VỆ NĂM 2022(26/07/2022 10:15 SA)

KBNN NINH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG...(22/07/2022 2:39 CH)

Tổng quan về cơ chế, chính sách triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai giai...(19/07/2022 4:53 CH)

26 người đang online
°