38 người đang online
°

Phòng Kiểm soát chi triển khai các biện pháp thực hiện chỉnh lý hồ sơ, tài liệu các dự án đầu tư tồn đọng đưa vào lưu trữ năm 2023

Đăng ngày 18 - 05 - 2023
Lượt xem: 70
100%

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-KBNT ngày 27/02/2023 của KBNN Ninh Thuận thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2023; Phòng Kiểm soát chi triển khai rà soát, thống kê, chỉnh lý hồ sơ tài liệu dự án đưa vào lưu trữ.

 

Những năm gần đây, thực hiện chỉ đạo của Ban Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, công tác chỉnh lý hồ sơ dự án đưa vào lưu trữ luôn được tập thể Phòng Kiểm soát chi quan tâm, đưa vào chương trình công tác trọng tâm hàng năm và triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do nhiều biến động về tổ chức bộ máy, thực hiện công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí việc làm, có thời điểm số lượng công chức tại phòng thiếu so với biên chế được giao nên hầu hết nhân sự tập trung vào giải quyết nhiệm vụ phát sinh thường xuyên, nghiên cứu áp dụng các chương trình ứng dụng mới được Trung ương triển khai diện rộng, tìm giải pháp xử lý nợ tạm ứng tồn đọng qua nhiều năm, sắp xếp hồ sơ ngăn nắp, gọn gàng... Do đó, công tác rà soát và chỉnh lý hồ sơ, tài liệu dự án đưa vào lưu trữ chưa được thực hiện triệt để, chỉ tiến hành trong khoảng thời gian ngắn đầu năm khi chưa cao điểm thời gian giải ngân, vì vậy số dự án được rà soát, chỉnh lý, đánh số và nộp vào lưu trữ cơ quan rất ít. Đây cũng được xem là một hạn chế khuyết điểm được tập thể phòng thẳng thắn chỉ ra tại các kỳ họp kiểm điểm trong nội bộ.

Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo nhiệm vụ thực hiện chỉnh lý hồ sơ tại kho phòng KSC.

Đến thời điểm đầu năm 2023, qua rà soát thực trạng và thống kê tại các kệ tủ lưu trữ hồ sơ dự án đầu tư của phòng Kiểm soát chi có hơn 650 dự án và các tiểu dự án thành phần tồn đọng từ nhiều năm trước đây chưa được chỉnh lý, đánh số, đưa vào kho lưu trữ cơ quan. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là: (1) Nhiều dự án đã được phê duyệt quyết toán, tuy nhiên công nợ phải thu - phải trả chưa được chủ đầu tư xử lý hết, để kéo dài qua nhiều năm; (2) Dự án bị đình hoãn, còn nợ tạm ứng chưa được xử lý, tồn đọng nhiều năm; (3) Một số dự án đã được phê duyệt quyết toán, hoàn thành xử lý hết công nợ phải thu – phải trả nhưng chưa được sắp xếp, chỉnh lý nộp vào kho lưu trữ cơ quan; …

Năm 2023, với sự quan tâm sâu sát và chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo cơ quan; việc thực hiện chỉnh lý và lưu trữ hồ sơ được xác định là nhiệm vụ quan trọng song hành với thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, sao cho đạt được mục tiêu phấn đấu hoàn thành chỉnh lý đưa vào kho lưu trữ một khối lượng lớn hồ sơ dự án tồn đọng trong điều kiện bắt tay ngay vào việc triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo cơ quan.

Tập thể phòng KSC cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chỉnh lý hồ sơ dự án để thực hiện lưu trữ.

Với sự đồng sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, tính đến thời điểm ngày 01/5/2023, phòng Kiểm soát chi đã hoàn thành chỉnh lý nộp vào kho lưu trữ cơ quan 323 hồ sơ dự án; 143 dự án đã chỉnh lý xong chờ nộp; hơn 200 dự án và tiểu dự án thành phần tiếp tục chỉnh lý; phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ thực hiện hoàn thành công tác chỉnh lý và đưa vào lưu trữ các dự án còn lại. Đây là những thành quả bước đầu đã đạt được từ sự nỗ lực của tập thể phòng Kiểm soát chi.

Buổi trưa vui vẻ của cả phòng khi hoàn thành xong công việc buổi sáng.

Công chức phòng KSC thực hiện công tác chỉnh lý hồ sơ vào ngày nghỉ cuối tuần.

Xác định mục tiêu đề ra là một thách thức và áp lực rất lớn đối với phòng Kiểm soát chi, mà trực tiếp là lực lượng công chức chuyên quản phải luôn chủ động có kế hoạch hàng tháng, hàng tuần, trong thời gian dài để từng bước thực hiện các phần việc theo phương thức “cuốn chiếu” - chỉnh lý hồ sơ đến đâu nộp vào lưu trữ đến đó. Bởi vậy, quá trình thực hiện thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn, vất vả; cần tạo sự cân bằng quỹ thời gian để làm việc – thời giờ nghỉ ngơi và dành cho gia đình. Tuy nhiên, mỗi công chức trong phòng luôn có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, đều nhận thức được nhiệm vụ chung, hướng tới mục tiêu hoàn thành sớm nhất có thể, với mong muốn mang lại một không gian lưu trữ ngăn nắp, khoa học, sạch đẹp cả hình thức bên ngoài và chất lượng hồ sơ bên trong, để có thể tiếp tục phục vụ cho (1) công tác theo dõi xử lý công nợ các dự án theo quyết toán, (2) công tác thống kê, tổng hợp dự án đủ điều kiện tất toán dự án hoàn thành, gửi Sở Tài chính đóng mã dự án; (3) việc kiểm tra, khai thác lại số liệu, tài liệu hồ sơ dự án theo yêu cầu từ cơ quan chức năng./.

Tin liên quan

LỰC LƯỢNG BẢO VỆ KHO BẠC NHÀ NƯỚC NINH THUẬN HOÀN THÀNH KHÓA TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BẢO VỆ...(08/09/2023 8:19 SA)

Nghiệm thu Đề tài: “Giải pháp xây dựng phần mềm tin học ứng dụng trong tác thanh tra chuyên ngành...(31/08/2023 8:02 SA)

KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THUẬN BẮC(24/08/2023 4:06 CH)

KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THUẬN BẮC(24/08/2023 11:25 SA)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy năm 2023(08/08/2023 8:15 SA)

Tin mới nhất

LỰC LƯỢNG BẢO VỆ KHO BẠC NHÀ NƯỚC NINH THUẬN HOÀN THÀNH KHÓA TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BẢO VỆ...(08/09/2023 8:19 SA)

Nghiệm thu Đề tài: “Giải pháp xây dựng phần mềm tin học ứng dụng trong tác thanh tra chuyên ngành...(31/08/2023 8:02 SA)

KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THUẬN BẮC(24/08/2023 4:06 CH)

KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THUẬN BẮC(24/08/2023 11:25 SA)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy năm 2023(08/08/2023 8:15 SA)