88 người đang online
°

Chủ động, linh hoạt, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân

Đăng ngày 14 - 07 - 2023
Lượt xem: 59
100%

Ngày 13/7/2023, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tài chính – NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

 

Báo cáo tại Hội nghị, Bộ Tài chính cho biết, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, tiếp tục phát sinh nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, nhờ có sự chỉ đạo sát sao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, ngay từ đầu năm ngành Tài chính đã quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính - NSNN đã đề ra; điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bộ cũng tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách; kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN và nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép; kiểm soát giá cả, thị trường; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, giữ ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế vĩ mô, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, thu NSNN đạt 875,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất khoảng 70,3 nghìn tỷ đồng (miễn giảm 28,3 nghìn tỷ đồng, gia hạn 42 nghìn tỷ đồng).

Các nhiệm vụ chi ngân sách được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội cho nhân dân.

Tổng chi NSNN ước đạt 804,6 nghìn tỷ đồng, bằng 38,8% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển tăng so với cùng kỳ năm 2022 cả về số vốn (65,2 nghìn tỷ đồng) và tỷ lệ giải ngân (đạt 30,49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cùng kỳ đạt 27,75%).

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương các cấp được đảm bảo. Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện phát hành 179,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 12,23 năm, lãi suất bình quân 3,7%/năm, góp phần đảm bảo cân đối NSNN cho trả nợ gốc và định hướng lãi suất thị trường…

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, tiếp tục tái cơ cấu theo hướng an toàn, bền vững; kiểm soát lạm phát, ổn định đời sống của người dân; tăng cường quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi điều hành phần thảo luận hội nghị sơ kết Bộ Tài chính

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, 6 tháng đầu năm 2023 dù tình hình thế giới, khu vực và trong nước khó khăn nhưng đã Bộ Tài chính đã có những giải pháp nhanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là giải pháp hoãn, giãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền sử dụng đất trong bối cảnh vẫn phải đảm bảo dự toán ngân sách.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng ghi nhận nỗ lực của Bộ Tài chính trong đảm bảo chặt chẽ trong chi ngân sách, bám sát tiến độ dự toán giao; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; kiểm soát nợ công, tái cơ cấu nợ công theo hướng an toàn; điều hành hành giá cả thị trường phù hợp với thực tế, ổn định lạm phát, góp phần ổn định đời sống người dân; thị trường chứng khoán khôi phục và tăng trưởng trở lại…

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, những kết quả trên thể hiện nỗ lực lớn của cả ngành Tài chính. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã biểu dương những cố gắng của ngành Tài chính và các công chức ngành Tài chính trong 6 tháng vừa qua.

Phó Thủ tướng cũng nhận định, các tháng cuối năm tình hình thế giới và trong nước sẽ vẫn khó khăn, thách thức, áp lực lạm phát còn gia tăng, rủi ro thiên tai dịch bệnh… nên sẽ đòi hỏi quyết tâm nỗ lực của ngành Tài chính, bám sát điều hành của Chính phủ, đổi mới sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, chủ động, linh hoạt các giải pháp, tập trung triển khai kịp thời có trọng tâm, trọng điểm để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân trên cơ sở đó hoàn thành nhiệ vụ 6 tháng cuối năm.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng lưu ý Bộ Tài chính thực hiện nghiêm các chính sách, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, điều hành chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, dứt khoát; tiếp tục rà soát nghiên cứu hoàn thiện chính sách pháp luật về thu - chi NSNN, quản lý tài sản công, tiết kiệm chống lãng phí; nghiên cứu đề xuất các chính sách tài khoá hỗ trợ nền kinh tế nhưng không ảnh hưởng tới an toàn nợ công, nợ Chính phủ và nợ quốc gia, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình và áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, trình Thủ tướng ban hành chính sách giảm, gia hạn tiền thuế, phí, tiền thuê đất trong năm 2023… qua đó tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2023 như mục tiêu đã đề ra.

Liên quan đến NSNN, Phó Thủ tướng chỉ đạo phải quyết liệt thực hiện thu - chi NSNN theo mục tiêu, bội chi trong ngưỡng Quốc hội đề ra. Đồng thời, nghiên cứu sử dụng nguồn vốn vay ODA thế hệ mới, phân bổ có trọng tâm trọng điểm nguồn vốn ngân sách; nâng cao kỷ luật kỷ cương tài chính, công khai minh bạch trong sử dụng tài sản công…

Trong bối cảnh còn nhiều biến động, khó khăn khó lường, còn nhiều áp lực, nhưng với quyết tâm cao, toàn ngành tiếp tục đột phá sáng tạo, tôi tin tưởng các đồng chí sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tạo tiền đề xây dựng dự toán NSNN năm 2024”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nêu 05 giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, trân trọng và ghi nhận các ý kiến của các đại biểu để bổ sung vào các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023.

Bộ trưởng cũng nêu 05 giải pháp tập trung thực hiện trong các tháng còn lại của năm 2023. Đó là: Hoàn thiện hệ thống pháp luật; quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu - chi NSNN, kiểm soát chặt chẽ, bội chi theo dự toán Quốc hội quyết định, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán Quốc hội giao; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu NSNN, điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo dự toán; đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, nhất là nguồn vốn vay ngoài nước, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính trong lĩnh vực tài chính công; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN, tài sản công; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Nhận định tình hình từ nay đến cuối năm còn nhiều khó khăn, song Bộ trưởng khẳng định, toàn ngành Tài chính sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023./.

 

Tin liên quan

Công bố, trao quyết định nghỉ hưu cho công chức KBNN Ninh Thuận(01/12/2023 8:08 SA)

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(30/11/2023 8:24 SA)

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp...(22/11/2023 7:51 SA)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận bàn giao trụ sở làm việc cũ của Kho bạc Nhà nước Ninh Phước cho địa...(21/11/2023 7:49 SA)

Đoàn công tác Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia - Kho bạc Nhà nước làm việc tại Ninh Thuận(14/11/2023 3:29 CH)

Tin mới nhất

Công bố, trao quyết định nghỉ hưu cho công chức KBNN Ninh Thuận(01/12/2023 8:08 SA)

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(30/11/2023 8:24 SA)

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp...(22/11/2023 7:51 SA)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận bàn giao trụ sở làm việc cũ của Kho bạc Nhà nước Ninh Phước cho địa...(21/11/2023 7:49 SA)

Đoàn công tác Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia - Kho bạc Nhà nước làm việc tại Ninh Thuận(14/11/2023 3:29 CH)