Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, tính đến 17h00 ngày 15/09/2022

Thông tin Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 đến 17h00 ngày 15/09/2022:

- Tổng số huy động 10.537,55 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 75,3 tỷ đồng).

- Chi từ Quỹ 7.672,2 tỷ đồng, Trong đó: chi mua và sử dụng vắc-xin 7.667,6 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin 4,6 tỷ đồng).

- Số dư Quỹ cuối ngày 2.865,35 tỷ đồng.

- Có 680.632 lượt tổ chức cá nhân ủng hộ vào Quỹ.

KBNN