Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, Tính đến 17h00 ngày 08/9/2022

Thông tin Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 đến 17h00 ngày 08/09/2022:

- Tổng số huy động 10.518,65 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 70,8 tỷ đồng).

- Chi từ Quỹ 7.672,2 tỷ đồng, Trong đó: chi mua và sử dụng vắc-xin 7.667,6 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin 4,6 tỷ đồng).

- Số dư Quỹ cuối ngày 2.846,45 tỷ đồng.

- Có 678.354 lượt tổ chức cá nhân ủng hộ vào Quỹ.

 

KBNN