Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, Tính đến 17h00 ngày 03/11/2022

Thông tin Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 đến 17h00 ngày 03/11/2022:

- Tổng số huy động 10.557,23 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 84,8 tỷ đồng).

- Chi từ Quỹ 7.672,2 tỷ đồng, Trong đó: chi mua và sử dụng vắc-xin 7.667,6 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin 4,6 tỷ đồng).

- Số dư Quỹ cuối ngày 2.885,03 tỷ đồng.

- Có 688.355 lượt tổ chức cá nhân ủng hộ vào Quỹ.

KBNN