Kho bạc Nhà nước Ninh Hải tổ chức tuyên truyền Đề cương kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong không khí phấn khởi cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đón xuân Quý Mão 2023, sáng ngày 01/02/2023, Kho bạc Nhà nước Ninh Hải tổ chức tuyên truyền Đề cương kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023).

Đ/c Phạm Mười- Bí thư chi bộ, Giám đốc KBNN Ninh Hải  tuyên truyền Đề cương kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tại buổi sinh hoạt, các đ/c đảng viên, quần chúng đã được nghe tuyên truyền các nội dung như lịch sử ra đời Đảng cộng sản Việt Nam (bối cảnh quốc tế và trong nước), vai trò của chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường ra đi tìm đường cứu nước. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam, là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Những móc son chói lọi và năm bài học kinh nghiệm trên chặng đường 93 năm vinh quang của Đảng. Phát huy những truyền thống vẻ vang, tích vực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Qua đó, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng Sản Việt Nam, nêu bật những thắng lợi vĩ đaị và bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng trong lịch sử xây dựng và phát triển.

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, cùng góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu mạnh./.

Huỳnh Ly - KBNHA