KBNN Ninh Thuận tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số DDCI và nâng cao sự hài lòng của khách hàng; trao đổi thảo luận nghiệp vụ năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-KBNT ngày 19/01/2023 về Nâng cao chỉ số DDCI năm 2023 của đơn vị KBNN Ninh Thuận và Kế hoạch số 73/KH-KBNT nhiệm vụ trọng tâm quý I/2023 của KBNN Ninh Thuận.

Sáng ngày 25/02/2023, KBNN Ninh Thuận tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số DDCI, nâng cao sự hài lòng của khách hàng; trao đổi thảo luận nghiệp vụ năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thái Vỹ, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc KBNN Ninh Thuận và đồng chí Huỳnh Thị Hà, Phó Giám đốc KBNN Ninh Thuận. Cùng Lãnh đạo, công chức các phòng nghiệp vụ và Kho bạc Nhà nước huyện.

Đ/c Lê Thái Vỹ, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc KBNN Ninh Thuận phát biểu chỉ đạo Hội Nghị

Hội nghị được nghe đồng chí Lê Trung Nam - Chánh Văn phòng báo cáo chỉ số thành phần DDCI qua các năm (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và chính quyền địa phương đánh giá chất lượng năng lực điều hành của Sở, Ban, Ngành và chính quyền Địa phương), trong đó kết quả chỉ số DDCI năm 2021-2022 Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận có 05/08 chỉ số thành phần có thứ hạng xếp trên trung vị, bao gồm:

Tính minh bạch và tiếp cận thông tin xếp hạng 14;

Cạnh tranh bình đẳng xếp hạng 12;

Thiết chế pháp lý xếp hạng 5;

Vai trò người đứng đầu xếp hạng 1;

Tính năng động và hiệu lực của hệ thống xếp hạng 11;

Kết quả DDCI năm 2021-2022 đạt 80,33 điểm, cao hơn năm 2020 (năm 2020: 75,51 điểm).

Kết quả điểm cải cách hành chính năm 2022 là 112,338 điểm, xếp vị trí thứ 2 của khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

 Đ/c Lê Trung Nam - Chánh Văn phòng báo cáo chỉ số thành phần DDCI  qua các năm

Bên cạnh kết quả đạt được trên, vẫn còn một vài tiêu chí thành phần chưa đạt, hoặc đạt nhưng chưa cao cần cải thiện trong thời gian tới, cụ thể:

Kết quả DDCI 2021-2022 còn 03/08 chỉ số thành phần có thứ hạng xếp dưới trung vị, bao gồm

Chi phí thời gian xếp hạng 23;

 Chi phí không chính thức xếp hạng 26;

 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp xếp hạng 16.

Xếp hạng DDCI 2021-2022: 11/28 Sở, Ban, Ngành, giảm 03 bậc so với năm 2020 (năm 2020 xếp thứ 08/28 Sở, Ban, Ngành), bị trừ 0,5 điểm tại Mục D khi chấm điểm cải cách hành chính năm 2022.

Về mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của KBNN Ninh Thuận do Kho bạc Nhà nước khảo sát đạt 73,31%, giảm so với năm 2021 là 0,7%; mức độ hài lòng do Sở Nội vụ khảo sát đạt 92,02% xếp thứ 5 khối cơ quan trung ương, nguyên nhân còn nhiều phiếu đánh giá ở mức độ bình thường: tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; công chức trực tiếp giải quyết công việc; cung ứng dịch vụ hành chính công; tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị, nên điểm cộng về tiêu chí Chỉ số mức độ hài lòng của đơn vị KBNN Ninh Thuận: 0,338 điểm.

 Về phần công tác Kế toán:

Thay mặt phòng Kế toán Nhà nước, đồng chí Trần Thị Khánh Trinh, trưởng phòng triển khai về một số nội dung liên quan đến công tác mở tài khoản và công tác chuyển nguồn sang năm sau.

Đ/c Trần Thị Khánh Trinh, trưởng phòng Kế toán Nhà nước trình bày tại Hội nghị

 Lưu ý việc mở tài khoản theo Công văn 2888/KBNN-KTNN đối với đơn vị sự nghiệp công lập Nghị định 60/2021/NĐ-CP đảm bảo phản ánh đúng nội dung và tính chất tài khoản. Công tác chuyển nguồn thực hiện theo luật NSNN, Nghị định và các văn bản hướng dẫn, riêng năm 2023 lưu ý nội dung mới về chuyển nguồn kinh phí 03 CTMTQG đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội phân bổ tại Nghị quyết 517/NQ-UBTVQH15.

Về công tác kiểm soát kiểm soát chi vốn đầu tư:

Đồng chí Nguyễn Thị Bắc Hà, trưởng phòng Kiểm soát chi triển khai một số nội dung liên quan đến công tác kiểm soát chi vốn đầu tư công và vốn đầu tư CTMTQG theo Luật đầu tư, Nghị định 99/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn lưu ý thành phần hồ sơ gửi đến kho bạc, các yêu cầu về tính pháp lý,…; trình bày dự thảo Nghị quyết chuyên đề quản lý, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công.

Đ/c Nguyễn Thị Bắc Hà, trưởng phòng Kiểm soát chi triển khai một số nội dung

Với kết quả đạt được, Hội nghị cũng tiến hành thảo luận, trao đổi nghiệp vụ và giải đáp các vướng mắc của phòng chuyên môn và các ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự hội nghị chia sẻ những kinh nghiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới như: Cần tăng cường công tác thông tin, tuyên tuyền trên trang điện tử về hoạt động nghiệp vụ KBNN, cập nhật các văn bản chế độ mới, văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có) để thuận lợi cho đơn vị giao dịch, Doanh nghiệp tìm hiểu thông tin. Cán bộ công chức bám sát Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn hiện hành, quy trình nghiệp vụ, thực hiện kiểm soát chi đúng quy định quyền hạn, trách nhiệm của KBNN trong công tác quản lý chi các nguồn vốn NSNN…

Kết thúc Hội nghị đồng chí Lê Thái Vỹ đánh giá cao kết quả công tác cải cách hành chính trong năm qua, đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì các chỉ số thành phần có vị thứ cao, cải thiện chỉ số thành phần có vị thứ xếp hạng dưới trung vị. Đồng thời, yêu cầu đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 71/KH-KBNT ngày 19/01/2023 của Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đã ban hành, chấp hành nghiêm Chỉ thị số 589/CT-KBNN ngày 07/02/2023 của Tổng Giám đốc KBNN về tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc. Thực hiện nghiêm 10 điều kỷ luật của ngành; tiêu thức văn minh, văn hóa nghề Kho bạc.

Với sự đồng lòng, quyết tâm của Tập thể Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận, đồng chí Giám đốc hy vọng năm 2023 Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận sẽ hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, góp phần duy trì, cải thiện chỉ số PCI của tỉnh./.

Khánh Vân - Hoàng Tuấn, KBNT