Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19. Tính đến 17h00 ngày 09/02/2023

Thông tin Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 đến 17h00 ngày 09/02/2023: - Tổng số huy động 10.715,91 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 124,7 tỷ đồng). - Chi từ Quỹ 7.672,2 tỷ đồng, Trong đó: chi mua và sử dụng vắc-xin 7.667,6 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin 4,6 tỷ đồng). - Số dư Quỹ cuối ngày 3.043,71 tỷ đồng. - Có 691.529 lượt tổ chức cá nhân ủng hộ vào Quỹ.

KBNN