KBNN Ninh Thuận đã triển khai thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, tiền điện, tiền nước theo văn bản ủy quyền của Đơn vị sử dụng ngân sách

Thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua KBNN, KBNN đã ban hành Quyết định số 2286/QĐ-KBNN ngày 21/4/2023 của Kho bạc Nhà nước về Quy trình về thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS)

Đồng thời ký 2 thỏa thuận: Giữa KBNN với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) về thanh toán tự động khoản chi điện, nước của ĐVSDNS; giữa KBNN với Tổng Công ty dịch vụ viễn thông (VNPT Vinaphone) về thanh toán tự động khoản chi cước dịch vụ viễn thông của ĐVSDNS; thực hiện nâng cấp bổ sung Cổng trao đổi dữ liệu (https://vst.mof.gov.vn) trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, bổ sung thêm tiện ích cho ĐVSDNS và đáp ứng Quy trình thanh toán tự động điện, nước, viễn thông.

Giao dịch viên thực hiện khai báo danh mục, cấu hình chức năng thanh toán

Ngày 28/4/2023, KBNN Ninh Thuận đã ban hành văn bản số 380/KBNT- KTNN  về việc triển khai thanh toán tự động tiền điện, tiền nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của ĐVSDNS. Theo đó, từ ngày 04/05/2023, trên Cổng trao đổi dữ liệu, các quý cơ quan, đơn vị có thể thực hiện ủy quyền cho KBNN nơi giao dịch để thực hiện tự động trích tài khoản đối với các giao dịch thanh toán như: (1) Khoản chi điện, nước với các nhà cung cấp dịch vụ điện, nước có triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện, nước với Ngân hàng VietinBank; (2) Khoản chi cước dịch vụ viễn thông bao gồm dịch vụ điện thoại cố định trả sau, dịch vụ truy cập internet cố định hàng tháng trả sau và dịch vụ điện thoại di động trả sau đứng tên ĐVSDNS với các dịch vụ viễn thông do VNPT Vinaphone cung cấpgọi tắt là Nhà cung cấp dịch vụ (NCCDV). Các tài liệu về quy trình điện tử ủy quyền cho KBNN thanh toán các khoản chi dịch vụ điện, nước, viễn thông; tài liệu hướng dẫn sử dụng; danh mục NCCDV… đã được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử KBNN (https://vst.mof.gov.vn)

Sau khi ĐVSDNS thực hiện ủy quyền thanh toán tự động điện, nước, dịch vụ viễn thông cho KBNN nơi giao dịch, hàng tháng các đơn vị không phải gửi yêu cầu thanh toán đối với các khoản chi điện, nước và viễn thông qua hệ thống DVCTT của KBNN. Trên cơ sở bảng kê sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ (NCCDV) gửi đến vào các ngày định kỳ theo thỏa thuận ký kết, KBNN tiếp nhận bảng kê và sẽ tự động trích tài khoản của ĐVSDNS (nếu đủ số dư) để thanh toán cho NCCDV và gửi giấy báo nợ cho ĐVSDNS theo đúng quy trình quy định. Trường hợp tài khoản của ĐVSDNS không đủ số dư hoặc hết hiệu lực, KBNN gửi Thông báo kết quả tự động thanh toán để thông báo cho ĐVSDNS được biết.

Giao dịch viên tiếp nhận hồ sơ ủy quyền thanh toán tự động của ĐVSDNS

Thông qua việc triển khai thanh toán tự động khoản chi dịch vụ điện, nước, viễn thông tại Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đã góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVSDNS, hướng tới mục tiêu sớm hoàn thành các nội dung về đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thành của chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030./.

Ngọc Trinh