Chi bộ 3 (Kế toán Nhà nước) tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 5/2023

Sáng ngày 09/5/2023, tại phòng họp cơ quan KBNN Ninh Thuận, chi bộ 3 (KTNN) tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 5/2023.

Thành phần tham dự gồm có: 16/17 đảng viên của chi bộ 3 (vắng 01 đảng viên do đang học lớp Trung cấp LLCT); Tổ Giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy do đồng chí Lê Thái Vỹ - Bí thư Đảng ủy, làm tổ trưởng. Chủ trì buổi sinh hoạt là đồng chí bí thư chi bộ Trần Thị Khánh Trinh, thư ký là đồng chí Bùi Thị Mai.

Đồng chí bí thư chi bộ báo cáo dự thảo nội dung sinh hoạt thường kỳ 

Đồng chí bí thư chi bộ thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ. Dự thảo nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ đã được chi ủy chuẩn bị đăng lên Thư mục dungchung của phòng KTNN để các đảng viên nghiên cứu trước. Một số nội dung tuyên truyền chi bộ cũng đã tập hợp đưa lên thư mục dungchung.

Tổ Giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy do đồng chí Lê Thái Vỹ - Bí thư Đảng ủy, làm tổ trưởng

Chuyên mục thông tin, nghe đọc tin bài “Bệnh sợ trách nhiệm” trong bản tin thông báo nội bộ tháng 5/2023 của Ban Tuyên Gíao tỉnh ủy. Qua bài đọc mang nhiều ‎nghĩa sâu sắc này phần nào đã đánh thức tinh thần và nhiệt huyết của các đảng viên trong chi bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong công việc vốn là nét đẹp truyền thống của chi bộ Kế toán Nhà nước KBNN Ninh Thuận bao năm nay qua nhiều lớp cán bộ đảng viên đã và đang công tác tại chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư chi bộ đã triển khai nội dung sinh hoạt, chuyển tải những thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước nổi bật, một số văn bản pháp luật mới, nội dung quán triệt có trọng tâm, trọng điểm, bám sát với nhiệm vụ công tác của tập thể chi bộ; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính trị trong tháng 04/2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 05/2023, đề ra những nhiệm vụ cụ thể và phân công trách nhiệm đối với từng đảng viên và gợi ý thảo luận.

Phần thảo luận

Nghị quyết của chi bộ tháng 4/2023 được lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt, những việc chưa làm: Không có. Trong đó điểm nổi bậc là qua kết quả giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi NSNN qua dich vụ công trực tuyến trong tháng 04/2023, không có hồ sơ tiếp nhận quá hạn và không có hồ sơ trả lại (02 lần) do lỗi chủ quan của CBCC. Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII, Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng; các quy định và các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Không có trường hợp vi phạm. Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách HCM: Qua đánh giá CBCC và đảng viên thuộc chi bộ 3 có 100% THTNV. Trong tháng tới, chi bộ tập trung lãnh đạo việc triển khai thanh toán tự động tiền điện thoại, điện, nước theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dung ngân sách, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 589/CT-KBNN ngày 07/02/2023 của Tổng Giám đốc KBNN,...

Do có sự chuẩn bị tốt của cấp ủy chi bộ, nội dung sinh hoạt của chi bộ đã đảm bảo chất lượng, theo đúng quy định, thể hiện tính dân chủ, đoàn kết nội bộ. Đặc biệt, buổi sinh hoạt đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, phát biểu có chất lượng của 10 đảng viên/ 16 đảng viên của chi bộ có mặt, với tinh thần phê bình và tự phê bình thẳng thắn, nghiêm túc, nhiều ý kiến phát biểu đóng góp bổ sung vào dự thảo nghị quyết, về quá trình triển khai các mặt công tác của tập thể chi bộ.

Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt, các thành viên Tổ Giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy đã có những ý kiến nhận xét, đánh giá. Đồng chí Lê Thái Vỹ- Bí thư Đảng ủy KBNN Ninh Thuận, đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt, công tác chuẩn bị của tập thể chi bộ, ghi nhận sự sáng tạo trong đổi mới hình thức sinh hoạt của chi bộ và ý thức trách nhiệm của tập thể đảng viên trong tham gia, xây dựng và hoàn thiện các nội dung sinh hoạt. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã chỉ ra một số lưu ý cần rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện góp phần nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong thời gian tới./.   

                                               

    

Thu Thủy - Hồng Mận