Kho bạc Nhà nước Ninh Sơn hoàn thành nhiệm vụ thu thập, chỉnh lý đưa hồ sơ, tài liệu năm 2021 vào kho lưu trữ theo đúng thời gian quy định.

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH 13 ngày 11/11/2011; Quyết định số 1240/QĐ-KBNT ngày 18 tháng 03 năm 2020 của Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận về việc ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của hệ thống Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận; Quyết định số 40/QĐ-KBNS ngày 24/03/2023 về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc của Kho bạc Nhà nước Ninh Sơn.

Thực hiện chương trình, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc đơn vị phải hoàn thành trong tháng 05/2023. Ngày 27/5/2023, Kho bạc Nhà nước Ninh Sơn tổ chức làm việc ngoài giờ (thứ 7), thực hiện thu thập hồ sơ tài liệu, giao nộp để chỉnh lý đưa hồ sơ đến hạn vào lưu trữ cơ quan theo quy định. Cụ thể đã huy động toàn thể công chức đưa hồ sơ, tài liệu (gồm 288 hồ sơ) thuộc các lĩnh vực văn thư – lưu trữ, kế toán - kho quỹ, kiểm soát chi năm 2021 từ kho tạm lên kho lưu trữ và thực hiện chỉnh lý hồ sơ (loại bỏ hồ sơ thừa, lập mục lục hồ sơ, ghi bìa, ghi thời hạn lưu trữ, xếp chứng từ gọn gàng đưa vào hộp (gồm 97 hộp, 13,9 mét).

         

 

Công chức KBNN Ninh Sơn thực hiện thu thập hồ sơ, tài liệu đã đến hạn nộp vào kho lưu trữ

 

                        Hình ảnh đưa hồ sơ lên kệ lưu trữ

Trong một ngày làm việc vất vả dưới cái nóng của ngày hè oi bức. Nhờ sự năng nổ, xốc vác tích cực của cán bộ công chức được huy động trong cơ quan đã giúp cho việc thu thập hồ sơ, tài liệu được chỉnh lý đưa vào kho lưu trữ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, gắng kết tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt công việc.

Việc thực hiện tốt công tác lưu trữ cũng là một trong những yếu tố không thể thiếu trong việc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của toàn cơ quan KBNN Ninh Sơn./.

                                      

Hồng Hương - Hà Thu