Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, Tính đến 17h00 ngày 01/6/2023

Thông tin Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 đến 17h00 ngày 01/6/2023: - Tổng số huy động 10.794,13 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 163,8 tỷ đồng). - Chi từ Quỹ 7.672,2 tỷ đồng, Trong đó: chi mua và sử dụng vắc-xin 7.667,6 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin 4,6 tỷ đồng). - Số dư Quỹ cuối ngày 3.121,93 tỷ đồng. - Có 693.591 lượt tổ chức cá nhân ủng hộ vào Quỹ.

KBNN