Chi bộ 7– KBNN Thuận Bắc, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 04/5/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh.

Thực hiện Công văn số 421-CV/ĐU ngày 07/6/2023 của Đảng ủy Kho bạc về việc quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 04/5/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đ/c Bí thư Chi bộ triển khai nội dung Nghị quyết 25 -NQ/TU tại Hội nghị

Tại buổi học tập, các đảng viên và công chức được nghe đồng chí Dương Công Trinh – Bí thư Chi bộ 7 quán triệt các nội dung chính của Nghị quyết về đánh giá tình hình; quan điểm, mục tiêu; nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chủ yếu của nội dung Nghị quyết. Đây là những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Khóa XIV về phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Phan Rang – Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2023.

Đồng chí Bí thư nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 04/5/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong đơn vị nắm vững nội dung của Nghị quyết để từ đó tạo động lực, có sức lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào các lĩnh vực, ngành nghề liên quan để phát triển thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thành đô thị xanh, hiện đại, thông minh, đô thị du lịch.

Toàn cảnh đảng viên, công chức học tập Nghị quyết 

Qua buổi học tập với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc của toàn thể đảng viên, công chức cơ bản đã nắm được những nội dung của các Nghị quyết. Đồng thời tiến hành viết bài thu hoạch theo nội dung đã được học tập, liên hệ thực tiễn tại đơn vị, đề xuất những giải pháp để góp phần thắng lợi thành công Nghị quyết đã đề ra./.

Trần Phương - KBTB