Thực hiện Công văn số 421-CV/ĐU ngày 07/06/2023 của Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận về việc Quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 04/05/2023.

Sáng ngày 23/06/2023, Chi bộ 6 – Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 04/05/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa XIV về việc phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là phát triển Phan Rang - Tháp Chàm thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, theo hình thức trực tiếp và hướng dẫn đảng viên viết thu hoạch cá nhân. Tham dự hội nghị gồm có 13 đ/c (trong đó có 8 đ/c đảng viên và 5 quần chúng).

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên và quần chúng trong đơn vị đã được nghe đồng chí Lê Nguyên Phương - phó Bí thư chi bộ báo cáo các nội dung chính của Nghị quyết số 25NQ/TU gồm: các quan điểm mục tiêu  của Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh 7 nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là phát triển Phan Rang - Tháp Chàm thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hội nghị triển khai nội dung Nghị quyết số 25-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

 

Thông qua học tập, quán triệt  giúp cho các đồng chí đảng viên và quần chúng trong đơn vị nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Sau khi được học tập, quán triệt, tất cả các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ tiến hành viết bài thu hoạch cá nhân theo hình thức trả lời trắc nghiệm, đồng thời từ những nội dung đã được nghiên cứu, học tập, từng đồng chí Đảng viên liên hệ với thực tiễn, đề xuất những giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TU trong thời gian tới tại Chi bộ.

Chi bộ 6 đã tổng hợp kết quả viết thu hoạch và báo cáo về Đảng ủy KBNN Ninh Thuận./.

Kim Thành, KBNS