Chi bộ KBNN Ninh Sơn - Sinh hoạt chuyên đề “ bảo đảm công tác An ninh trật tự - phòng cháy chữa cháy tại đơn vị”

Chiều ngày 22/9/2023, vào lúc 15 giờ, Chi bộ KBNN Ninh Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “bảo đảm công tác An ninh trật tự (ANTT) -Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại đơn vị”.

Dự buổi sinh hoạt có toàn bộ đảng viên trong chi bộ 6 gồm 8 đồng chí và 4 quần chúng của KBNN Ninh Sơn. Tại buổi sinh họat, đảng viên và quần chúng được nghe đồng chí Nguyễn Kim Thành – Đảng viên  báo cáo chuyên đề: Nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về công tác “bảo đảm công tác ANTT-PCCC tại đơn vị” trong Chi bộ, đảng viên, CBCC KBNN Ninh Sơn, và nêu rõ mục đích của sinh hoạt chuyên đề là: Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần tự phòng, tự bảo vệ, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chủ động phòng ngừa, hạn chế không để xảy ra trình trạng thiệt hại tài sản, mất ANTT trong đơn vị.

Hình ảnh nghiêm túc trong buổi sinh hoạt chuyên đề của đảng viên, CBCC KBNN Ninh Sơn

Trong buổi sinh hoạt chuyên đề, đảng viên và CBCC tập trung thảo luận các  biện pháp, giải pháp khi gặp tình huống có kẻ gian đột nhập Kho bạc và khi có cháy nổ xảy ra tại đơn vị. Từ đó nhận diện các tình huống và áp dụng vào công tác trực, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đơn vị. Tại đây, các đồng chí đảng viên, quần chúng sôi nổi, phát biểu có chất lượng, giả định các tình huống sát với thực tiễn của đơn vị mình.

Thông qua buổi  sinh hoạt chuyên đề đã giúp đảng viên, quần chúng trong cơ quan tự liên hệ về trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nâng cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn KBNN Ninh Sơn.  

Kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Võ Hòa Phúc, Bí thư Chi bộ, Giám đốc KBNN Ninh Sơn đã tiếp thu những ý kiến thảo luận đóng góp của đảng viên, CBCC; đồng thời quán triệt đảng viên, quần chúng, CBCC thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế làm việc, các phương án tại đơn vị nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần tự phòng, tự bảo vệ, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; yêu cầu mỗi đảng viên cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy Chi bộ đề ra để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Hồng Hương, KBNS