Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh giám sát thường xuyên sinh hoạt Chi bộ 3 (Kế toán Nhà nước)

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 128-KH/ĐUK, ngày 02/02/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh kế hoạch giám sát thường xuyên sinh hoạt chi bộ, đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối năm 2023

Đoàn giám sát thường xuyên của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh do đồng chí đồng chí Đỗ Thị Cảm, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối - Tổ trưởng và đồng chí Nguyễn Hồng Quân, phó Ban Tổ chức Đảng ủy Khối - Thành viên, giám sát sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2023 tại Chi bộ 3 (Kế toán Nhà nước) vào sáng ngày 08/11/2023 tại phòng họp tầng 4 KBNN Ninh Thuận theo lịch sinh hoạt chi bộ đã đăng ký với Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận.

Đồng chí Trần Thị Khánh Trinh- Bí thư Chi bộ 3 chủ trì buổi sinh hoạt

Tham dự buổi sinh hoạt về phía Chi bộ 3 có đồng chí Huỳnh Thị Hà, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận; đồng chí Trần Thị Khánh Trinh, Đảng ủy viên Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận, Bí thư Chi bộ 3, chủ trì. Tổng số đảng viên chi bộ có mặt 17/17 đồng chí, trong đó: đảng viên chính thức 17 đồng chí. Sau phần mở đầu, đồng chí Bí thư chi bộ triển khai nội dung sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, chi bộ sinh hoạt gồm các nội dung chủ yếu về công tác chính trị, tư tưởng và về thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chi bộ yêu cầu toàn thể đảng viên trong chi bộ thực hiện nêu gương tốt về đạo đức, lối sống, phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành công việc đúng tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 589/CT-KBNN ngày 07/02/2023 của Tổng Giám đốc KBNN về việc tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN và Chỉ thị số 5129/CT-KBNN ngày 11/9/2023 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống KBNN; tích cực tham gia viết tin bài,….

Triển khai các nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng

Phát biểu ý kiến nhận xét về buổi sinh hoạt chi bộ của đồng chí đồng chí Đỗ Thị Cảm, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối đánh giá rất cao tinh thần chấp hành nghiêm túc của các đảng viên tham gia sinh hoạt đặc biệt là phương pháp điều hành sinh hoạt của người chủ trì linh hoạt, hiệu quả tạo không khí dân chủ, cởi mở. Buổi sinh hoạt này có đến 11 đồng chí/17 đồng chí tham gia phát biểu ý kiến trong đó có nhiều đảng viên trẻ tuổi cho thấy chi bộ có tinh thần đoàn kết, dân chủ đã phát huy tinh thần trách nhiệm và tự giác tham gia vào các công việc chung của chi bộ, của đảng viên trong chi bộ; vai trò lãnh đạo của chi bộ được phát huy, tính tiên phong, gương mẫu của các đảng viên được thể hiện rõ nét. Chi ủy chi bộ đã thực hiện đầy đủ các nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU, ngày 10/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Quy định số 38-QĐ/TU, ngày 8/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Buổi sinh hoạt chi bộ được thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, đánh giá mức Tốt theo khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ. Trong thời gian tới, Chi bộ 3ntiếp tục phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được, đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2023-2028./.

 

Đồng chí Đỗ Thị Cảm, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối phát biểu

Khánh Trinh-Ngọc Trinh, P.KTNN