Công bố Kết luận thanh tra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước

Chiều ngày 08/11/2023 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước, Đoàn Thanh tra chuyên ngành KBNN Ninh Thuận đã tổ chức công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về các khoản chi ngân sách nhà nước, được kiểm soát qua Kho bạc Nhà nước tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước năm 2022.

Tham dự buổi công bố, về phía KBNN Ninh Thuận, ông Trần Tiến Dũng – Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên của Đoàn thanh tra; ông Hồ Văn Thời – Giám đốc KBNN Ninh Phước đại diện đơn vị thực hiện kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN. Về phía đơn vị được thanh tra,  bà Lê Thị Mỹ Liên, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước và các công chức có liên quan; đại diện UBND huyện, bà Chế Hoàng Thu Hảo- Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch.

Ông: Trần Tiền Dũng - Trưởng đoàn công bố Kết luận thanh tra

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Trần Tiến Dũng – Trưởng đoàn đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra, đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan trong việc quản lý và sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước.

Kết luận thanh tra đã yêu cầu đơn vị được thanh tra tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của Đoàn thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết luận thanh tra.

Bà: Lê Thị Mỹ Liên – Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Ninh Phước phát biểu

Thay mặt Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước, bà Lê Thị Mỹ Liên, Phó trưởng phòng, nhất trí với những nội dung kết luận của Đoàn Thanh tra, đồng thời tiếp thu, thực hiện chấn chỉnh, khắc phục các sai sót và báo cáo khắc phục cho Đoàn Thanh tra theo quy định./.

Hán Văn Trí, P.TTKT