Thông báo Kế luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi NSNN qua KBNN tại Phòng GD&ĐT huyện Ninh Phước năm 2022

Chi tiết xem File đính kèm

KBNT