149 người đang online
°

Nghị quyết Quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Nam Định

Đăng ngày 25 - 03 - 2021
Lượt xem: 176
100%

 


07NQ_20210319030732485480 (1).pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030(20/07/2021 10:22 SA)

Kết quả thẩm định, đánh giá, phân loại thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 đối với...(29/03/2021 8:53 SA)

NINH HẢI: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (26/03/2021 7:52 SA)

Thuận Bắc: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy...(26/03/2021 7:53 SA)

Chánh Văn phòng hội đồng bầu cả Quốc gia trình bày báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử...(25/03/2021 2:35 CH)