Đường dây nóng

100%

Đường dây nóng 
10/10/2019 

  Địa chỉ đường dây nóng:
Đ/C: Đường 16 tháng 4 – P. Mỹ Hải - TP PR-TC - Tỉnh Ninh Thuận.
Email: Khobac@ninhthuan.gov.vn

          Họ tên              Chức vụ                          Điện thoại                                 Email

      Lê Thái Vỹ          Giám đốc             0918812678 ;  0259-3828638           VyLT@vst.gov.vn

      Huỳnh Thị Hà     Phó Giám đốc     0988679678 ;  0259-3523344           HaHT@vst.gov.vn

25 người đang online
°