Đường dây nóng

100%

 

Địa chỉ đường dây nóng:
Đ/C: Đường 16 tháng 4 – P. Mỹ Hải - TP PR-TC - Tỉnh Ninh Thuận.
Email: Khobac@ninhthuan.gov.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email
 

Lê Thái Vỹ

Giám đốc

0918812678

0259-3828638

VyLT@vst.gov.vn

 

Huỳnh Thị Hà

Phó Giám đốc

0988679678

0259-3523344

HaHT@vst.gov.vn

 

 

 

 

5 người đang online
°