3 người đang online
°

Danh bạ Cơ quan

100%

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC NINH THUẬN

(Cập nhật ngày 10/10/2023)

 

STT

TÊN ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Mã vùng: 0259

Cơ quan

ĐTDĐ

I

KBNN tỉnh

 

 

 

1

Đ/c Lê Thái Vỹ

Giám đốc

3 828 638

0918 812 678

 

Đ/c Huỳnh Thị Hà

Phó Giám đốc

3 523 344

0988 679 678

 

Đ/c Lê Trung Nam

Phó Giám đốc

3 623 788

0914 534 144

2

Đ/c Đỗ Viết Hưng

Chánh Văn phòng

3 830 600

0902 896 936

 

Đ/c Nguyễn Hoàng Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

3 822 771

0918 441 790

 

Văn thư

Văn thư

3 822 848

 

 

Số Fax

Số Fax

3 822 848

 

 

Số trực 24/24

Số trực 24/24

3 502 126

 

3

Đ/c Trần Thị Khánh Trinh

TP KTNN

3 822 712

 0833 824 362

 

Đ/c Trần Thị Vương Thúy

Phó TP KTNN

3 822 712

0916 414 797

 

Đ/c Nguyễn Quang Tuấn

Phó TP KTNN

3 822 712

0986 622 676

 

Đ/c Hồ Thị Hồng Mận

Phó TP KTNN

3 822 712

0907 159 559

4

Đ/c Nguyễn Thị Bắc Hà

TP KSC

3 826 328

 0918 527 316

 

Đ/c Nguyễn Quốc Trường

Phó TP KSC

3 921 811

0913 791 249

5

Đ/c Trần Tiến Dũng

TP TTKT

3 824 894

0913 128 821

 

Đ/c Hán Văn Trí

Phó TP TTKT

3 824 894

0945 137 041

6

Đ/c Trần Thanh Hân

TP TVQT

3 502 124

0945 240559

 

Đ/c Nguyễn Thái Hùng

Phó TP TVQT

3 830 812

0988 434 728

III

KBNN huyện

 

 

 

1

KBNN Ninh Sơn

 

 

 

 

Đ/c Võ Hoà Phúc

Giám đốc

3 515 568

0941 981 639

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Tú

Phó Giám đốc

3 953 589

0919 944 494

 

Văn thư

Văn thư

3 854 162

 
 

Số Fax

Số Fax

3 854 234

 
 

Số trực 24/24

Số trực 24/24

3 505 980

 

2

KBNN Ninh Hải

 

 

 
 

Đ/c Phạm Mười  

Giám đốc

3 873 063

0918 410 265

 

Đ/c Phan Thanh Hoàng

Phó Giám đốc

3 876 524

0948 822 422

 

Văn thư

Văn thư

3 876 510

 
 

Số Fax

Số Fax

3 876 510

 
 

Số trực 24/24

Số trực 24/24

3 876 483

 

3

KBNN Ninh Phước

 

 

 
 

Đ/c Hồ Văn Thời

Giám đốc

3 865 795

0908 030 801

 

Đ/c Lương Thị Liên

Phó Giám Đốc

 

0919 857 173

 

Văn thư

Văn thư

3 864 573

 
 

Số Fax

Số Fax

3 865 795

 
 

Số trực 24/24

Số trực 24/24

3 864 573

 

4

KBNN Bác Ái

 

 

 
 

Đ/c Hoàng Hòa

Giám đốc

3 840116

0918 461 415

 

Đ/c Lê Nguyên Phi

Phó Giám đốc

3 840 678

0916 677 472

 

Văn thư

Văn thư

3 840 192

 
 

Số Fax

Số Fax

3 840 083

 
 

Số trực 24/24

Số trực 24/24

3 840 083

 

5

KBNN Thuận Bắc

 

 

 
 

Đ/c Dương Công Trinh

Giám đốc

3 625 328

0963 327 603

 

Đ/c Nguyễn Văn Việt

Phó Giám đốc

3 625 367

0984 636 736

 

Văn thư

Văn thư

3 625 105

 
 

Số Fax

Số Fax

3 625 260

 
 

Số trực 24/24

Số trực 24/24

3 500 704

 

6

KBNN Thuận Nam

 

 

 
 

Đ/c Trần Văn Dũng

Giám đốc

3 750 074

0908 310 678

 

Đ/c Trần Thanh Hà

Phó Giám đốc

 

0914 273 848

 

Văn thư

Văn thư

3 553 230 

 
 

Số Fax

Số Fax

3 750 070 

 
 

Số trực 24/24

Số trực 24/24

3 763 435