41 người đang online
°

Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet

Đăng ngày 18 - 06 - 2021
Lượt xem: 164
100%

Ngày 19/7/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành văn bản tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet.

 

Theo đó, nhằm quán triệt, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ “Xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” và “Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên internet” được đề ra trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Nhiệm vụ của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông là chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, có giải pháp quản lý chặt chẽ và hiệu quả mạng xã hội, đặc biệt là những mạng xã hội xuyên biên giới. Đẩy mạnh công tác dự báo, nắm bắt tình hình; thực hiện định danh tài khoản mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân; nghiên cứu, xây dựng hệ thống rào cản kỹ thuật nhằm chặn, lọc, xử lý những thông tin độc hại, sai trái và những tài khoản mạng xã hội vi phạm khi cần thiết. Đối với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo các cấp hội nhà báo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ người làm báo; quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên trong việc thực hiện 10 điều Quy định đạo đức người làm báo và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan chủ quản báo chí đề cao trách nhiệm chủ quản trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các cơ quan báo chí, truyền thông nhằm phát huy vai trò chủ động, tiên phong, dẫn dắt, định hướng của báo chí trong việc lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn, nhân ái, vì cộng đồng; lên án, đấu tranh mạnh mẽ quyết liệt với các hiện tượng, hành vi cụ thể lợi dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác trên internet để thông tin sai sự thật, thiếu chuẩn mực đạo đức, trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Ngoài ra, tăng cường đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, tác nghiệp cho cơ quan báo chí gắn với yêu cầu hiện đại hóa, chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả công nghệ truyền thông tiên tiến, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển trong tình hình mới./.

BTL

Tin liên quan

Tin mới nhất

UBND tỉnh họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước tình hình mới(24/08/2021 4:13 CH)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng “Nhà tình nghĩa” và tặng quà cho đối tượng chính sách nhân dịp...(30/07/2021 2:48 CH)

Chính phủ ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức,...(18/06/2021 2:39 CH)

Tuyên truyền tuyên truyền Luật Thanh niên trên các phương tiện thông tin đại chúng(29/03/2021 8:23 SA)

Bế mạc kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021(25/03/2021 3:43 CH)