9 người đang online
°

Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 47-2023 (từ 20/11-24/11)

Đăng ngày 20 - 11 - 2023
Lượt xem: 18
100%

Chi tiết File đính kèm

 


LCT Tuan 47-2023 - ĐC1.signed.pdf

Tin liên quan

Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 49-2023 (Từ 04/12 - 08/12)(01/12/2023 4:29 CH)

Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 48-2023 (Từ 27/11-01/12)(27/11/2023 9:14 SA)

Thông báo: Điều chỉnh Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 46-2023 (Từ 13/11 đến 17/11) -...(13/11/2023 2:29 CH)

Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 46-2023 (Từ 13/11-17/11)(13/11/2023 8:44 SA)

Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 45-2023 (Từ 06/11-10/11)(06/11/2023 8:23 SA)

Tin mới nhất

Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 49-2023 (Từ 04/12 - 08/12)(01/12/2023 4:29 CH)

Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 48-2023 (Từ 27/11-01/12)(27/11/2023 9:14 SA)

Thông báo: Điều chỉnh Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 46-2023 (Từ 13/11 đến 17/11) -...(13/11/2023 2:29 CH)

Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 46-2023 (Từ 13/11-17/11)(13/11/2023 8:44 SA)

Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 45-2023 (Từ 06/11-10/11)(06/11/2023 8:23 SA)