109 người đang online
°

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 tại KBNN Ninh Thuận

Đăng ngày 22 - 11 - 2023
Lượt xem: 73
100%

Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-HĐPH ngày 25/5/2023 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh v/v Thành lập Tổ kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh

 

Sáng ngày 17/11/2023, Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh do ông Lê Quyện, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Tổ trưởng tổ Kiểm tra làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là cán bộ Phòng Văn bản - Tuyên Truyền làm việc với KBNN Ninh Thuận. Về phía KBNN Ninh Thuận có đồng chí Lê Trung Nam, Phó Giám đốc KBNN Ninh Thuận cùng lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng.

Đ/c Lê Quyện, đại diện Đoàn kiểm tra phát biểu tại buồi làm việc về PBGDPL

Tại cuộc họp, đại diện KBNN Ninh Thuận cho biết, công tác PBGDPL của KBNN Ninh Thuận được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và triển khai rất bài bản, nề nếp, qua đó giúp nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thuộc và trực thuộc KBNN Ninh Thuận về vị trí vai trò của công tác Pháp luật, giáo dục Pháp luật. Trong đó, Văn phòng KBNN Ninh Thuận đầu mối thông tin triển khai thực hiện và tổng hợp; các nội dung về công tác PBGDPL dần đi vào trọng tâm trọng điểm, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, bám sát nhu cầu xã hội, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai PBGDPL năm 2023

Trong năm 2023, KBNN Ninh Thuận đã ban hành các Kế hoạch, văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL; tổ chức Hội đồng PBGDPL các Phòng nghiệp vụ tích cực triển khai các nhiệm vụ được phân công; Hàng năm đều có Thông báo phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn phần hoặc một phần; Trong hoạt động lồng việc PBGDPL qua các chương trình hành động quản lý của đơn vị được tăng cường; Việc triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong PBGDPL được đẩy mạnh ; Công tác kiểm tra, sơ, tổng kết; khen thưởng kịp thời, đầy đủ.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra thống nhất với báo cáo của KBNN Ninh Thuận về công tác PBGDPL, đồng thời trao đổi, đề xuất hàng năm đơn vị nên bố trí nguồn kinh phí thường xuyên cho công tác PBGDPL cũng như nên đưa số liệu về số lượng cán bộ, công chức được tập huấn, quán triệt PBGDPL  hàng năm để có cơ sở chứng minh trong công tác cáo báo kết quả thực hiện PBGDPL, từ đó đánh giá được tỷ lệ cán bộ công chức được PBGDPL trên lĩnh vực chuyên ngành và các lĩnh vực khác cụ thể hơn.

Đại diện Đoàn kiểm tra phát biểu trao đổi về công tác PBGDPL cho các năm tiếp theo

Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác PBGDPL của KBNN Ninh Thuận trên tất cả các mặt: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đơn vị có nhiều đổi mới; có nhiều cách làm sáng tạo về truyền thông chính sách; Công tác PBGDPL đạt nhiều hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Để đạt kết quả tốt hơn, Đơn vị cần tăng cường phối hợp với cơ quan liên quan hơn nữa trong công tác PBGDPL, khi có các Luật, Nghị quyết mới có thể mời cơ quan chuyên môn Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến được sâu sát hơn, trọng tâm hơn trong quá trình thực hiện.

Thay mặt lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, đồng chí Lê Trung Nam cám ơn những đánh giá, chia sẻ của Đoàn đối với công tác PBGDPL và khẳng định lãnh đạo KBNN Ninh Thuận xác định PBGDPL là công việc quan trọng, luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong bối cảnh nguồn lực con người, kinh phí có hạn. Đơn vị ghi nhận những góp của Đoàn kiểm tra để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới./.

Tin liên quan

Bắt tay triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ngay từ đầu...(19/02/2024 3:45 CH)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận tổ chức Họp mặt chúc mừng năm mới và tri ân các thế hệ cán bộ, hưu...(06/02/2024 9:45 SA)

Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ mục tiêu KBNN Ninh Thuận năm 2023 và nhiệm vụ...(06/02/2024 4:00 CH)

Kho bạc Nhà nước Thuận Nam công bố Quyết định về công tác cán bộ(22/01/2024 9:50 SA)

Chi bộ Kiểm soát chi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2023(12/12/2023 2:48 CH)

Tin mới nhất

Bắt tay triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ngay từ đầu...(19/02/2024 3:45 CH)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận tổ chức Họp mặt chúc mừng năm mới và tri ân các thế hệ cán bộ, hưu...(06/02/2024 9:45 SA)

Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ mục tiêu KBNN Ninh Thuận năm 2023 và nhiệm vụ...(06/02/2024 4:00 CH)

Kho bạc Nhà nước Thuận Nam công bố Quyết định về công tác cán bộ(22/01/2024 9:50 SA)

Chi bộ Kiểm soát chi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2023(12/12/2023 2:48 CH)