80 người đang online
°

Phòng Kế toán nhà nước KBNN Ninh Thuận họp phổ biến Chỉ thị số 589/CT-KBNN và triển khai một số nhiệm vụ.

Đăng ngày 24 - 02 - 2023
Lượt xem: 120
100%

Phòng Kế toán nhà nước KBNN Ninh Thuận họp phổ biến Chỉ thị số 589/CT-KBNN và triển khai một số nhiệm vụ.

 

Sáng ngày 14/02/2023, Phòng Kế toán nhà nước (KTNN) tổ chức buổi họp phòng do đồng chí Trần Thị Khánh Trinh - Trưởng phòng KTNN chủ trì cùng toàn thể 23/23 công chức phòng KTNN để triển khai một số nhiệm vụ đồng thời phổ biến Chỉ thị số 589/CT-KBNN ngày 07/02/2023 của Tổng Giám đốc KBNN về việc tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN.

Họp phổ biến Chỉ thị 589/CT-KBNN và triển khai nhiệm vụ tại Phòng KTNN

Tại buổi họp đồng chí Trưởng phòng đã phổ biến các nội dung Chỉ thị 589/CT-KBNN, trong đó lưu ý một số yêu cầu đối với giao dịch viên, công chức làm công tác kiểm soát chi. Cụ thể: (i) Thường xuyên theo dõi, cập nhật các chủ trương, chính sách, các văn bản mới liên quan đến thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2023 nói chung; các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN nói riêng để triển khai thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN đảm bảo thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch và đúng quy định của pháp luật hiện hành. (ii) Nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ; tuyệt đối không được gây phiền hà, sách nhiễu cho khách hàng giao dịch khi làm thủ tục thanh toán tại KBNN; tiếp nhận đúng thành phần, số lượng hồ sơ quy định; chấp hành quy định về phương thức gửi, thời gian xử lý hồ sơ, không được yêu cầu khách hàng giao dịch bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quá 01 lần; không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không có lý do…. Đặc biệt, nghiêm cấm công chức kiểm soát chi yêu cầu khách hàng giao dịch phải gửi thêm hồ sơ, chứng từ ngoài hồ sơ quy định phải gửi KBNN và không được yêu cầu gửi hồ sơ giấy trước khi chuyển hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến (đối với trường hợp thực hiện giao dịch qua hệ thống dịch vụ công theo quy định)… và một số yêu cầu như tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất; Thực hiện công tác luân chuyển, luân phiên công việc…

Trao đổi, thảo luận nghiệp vụ

Thực hiện theo đúng tinh thần của Chỉ thị 589/CT-KBNN, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán, theo đó đồng chí yêu cầu toàn bộ công chức phòng KTNN luôn chấp hành tốt các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; nghiêm túc thực hiện các quy trình về TTHC. Bám sát các văn bản hướng dẫn kiểm soát chi tại Thông tư  62/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2020 hướng kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước, Nghị định Số 99/2021/NĐ-CP về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn dự án, công trình sử dụng vốn đầu tư công, Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN… và các văn bản hướng dẫn của cấp thẩm quyền. Trong giao dịch với khách hàng cần có sự phối hợp tốt, giải quyết công việc khéo léo, chuyên nghiệp, hạn chế việc từ chối hồ sơ DVC, các trường hợp từ chối phải thông qua lãnh đạo phụ trách, không được yêu cầu khách hàng giao dịch bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quá 1 lần,….

Trong quý 2023, Phòng KTNN thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ làm công tác kiểm soát chi theo kế hoạch đã xây dựng từ cuối năm 2022. Đồng thời triển khai ngay công tác tự kiểm tra nội bộ, kiểm tra hồ sơ chứng từ, đặc biệt là các hồ sơ chi thời điểm cuối năm 2022 và trong thời gian chỉnh lý nhằm phát hiện những sai sót trong công tác hạch toán kế toán, lưu trữ hồ sơ chứng từ để kịp thời khắc phục, điều chỉnh./.

Tin liên quan

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(30/11/2023 8:24 SA)

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp...(22/11/2023 7:51 SA)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận bàn giao trụ sở làm việc cũ của Kho bạc Nhà nước Ninh Phước cho địa...(21/11/2023 7:49 SA)

Đoàn công tác Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia - Kho bạc Nhà nước làm việc tại Ninh Thuận(14/11/2023 3:29 CH)

Công bố Kết luận thanh tra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước(13/11/2023 7:54 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(30/11/2023 8:24 SA)

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp...(22/11/2023 7:51 SA)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận bàn giao trụ sở làm việc cũ của Kho bạc Nhà nước Ninh Phước cho địa...(21/11/2023 7:49 SA)

Đoàn công tác Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia - Kho bạc Nhà nước làm việc tại Ninh Thuận(14/11/2023 3:29 CH)

Công bố Kết luận thanh tra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước(13/11/2023 7:54 SA)