Thông báo Điều chỉnh Lịch tiếp công dân tháng 3-2023 của KBNN Ninh Thuận

Đăng ngày 28 - 02 - 2023
Lượt xem: 29
100%

Xem file đính kèm

 


LTCD THANG 3-2023- Dieu chinh.pdf

Tin liên quan

Lịch tiếp công dân của KBNN Ninh Thuận tháng 11 năm 2022(01/11/2022 11:14 SA)

Lịch tiếp công dân tháng 7 của KBNN Ninh Thuận(01/07/2022 10:06 SA)

Lịch tiếp công dân của KBNN Ninh Thuận, Tháng 6 - 2022(31/05/2022 10:34 SA)

Lịch tiếp Công dân của KBNN Ninh Thuận, tháng 5 -2022(29/04/2022 4:21 CH)

Lịch tiếp công dân của KBNN Ninh Thuận, Tháng 4-2022(04/04/2022 7:58 SA)

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân của KBNN Ninh Thuận tháng 11 năm 2022(01/11/2022 11:14 SA)

Lịch tiếp công dân tháng 7 của KBNN Ninh Thuận(01/07/2022 10:06 SA)

Lịch tiếp công dân của KBNN Ninh Thuận, Tháng 6 - 2022(31/05/2022 10:34 SA)

Lịch tiếp Công dân của KBNN Ninh Thuận, tháng 5 -2022(29/04/2022 4:21 CH)

Lịch tiếp công dân của KBNN Ninh Thuận, Tháng 4-2022(04/04/2022 7:58 SA)

64 người đang online
°