95 người đang online
°

Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, Tính đến 17h00 ngày 11/5/2023

Đăng ngày 12 - 05 - 2023
Lượt xem: 47
100%

Thông tin Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 đến 17h00 ngày 11/5/2023: - Tổng số huy động 10.790,92 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 163,8 tỷ đồng). - Chi từ Quỹ 7.672,2 tỷ đồng, Trong đó: chi mua và sử dụng vắc-xin 7.667,6 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin 4,6 tỷ đồng). - Số dư Quỹ cuối ngày 3.118,72 tỷ đồng. - Có 693.285 lượt tổ chức cá nhân ủng hộ vào Quỹ.

 


LCT-Tuan-20-2023(15.05.2023)_signed.pdf

Tin liên quan

Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, Tính đến 17h00 ngày 13/7/2023(13/07/2023 3:06 CH)

Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, Tính đến 17h00 ngày 01/6/2023(01/06/2023 2:32 CH)

Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, Tính đến 17h00 ngày 25/5/2023(25/05/2023 2:45 CH)

Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, Tính đến 17h00 ngày 04/5/2023(04/05/2023 4:08 CH)

Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, Tính đến 17h00 ngày 27/4/2023(27/04/2023 4:18 CH)

Tin mới nhất

Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, Tính đến 17h00 ngày 13/7/2023(13/07/2023 3:06 CH)

Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, Tính đến 17h00 ngày 01/6/2023(01/06/2023 2:32 CH)

Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, Tính đến 17h00 ngày 25/5/2023(25/05/2023 2:45 CH)

Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, Tính đến 17h00 ngày 04/5/2023(04/05/2023 4:08 CH)

Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, Tính đến 17h00 ngày 27/4/2023(27/04/2023 4:18 CH)