34 người đang online
°

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi ngân sách nhà nước, thực hiện kiểm soát qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại Chi cục Thủy sản năm 2022

Đăng ngày 18 - 05 - 2023
Lượt xem: 76
100%

Căn cứ Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2023 đã được Tổng Giám đốc KBNN phê duyệt, ngày 15/5/2023, tại Chi cục Thủy sản, Đoàn thanh tra chuyên ngành KBNN Ninh Thuận đã tiến hành công bố quyết định của Giám đốc KBNN Ninh Thuận việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi ngân sách nhà nước, thực hiện kiểm soát qua KBNN tại Chi cục Thủy sản năm 2022.

 

Theo quyết định, Đoàn thanh tra gồm 04 thành viên do ông Trần Tiến Dũng - Trưởng phòng Thanh tra – Kiểm tra KBNN Ninh Thuận làm Trưởng đoàn; thời kỳ thanh tra từ niên độ NSNN năm 2022; Thời gian thanh tra là 15 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Tại buổi công bố, ông Trần Tiến Dũng - Trưởng phòng Thanh tra – Kiểm tra KBNN Ninh Thuận, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 393/QĐ-KBNT ngày 08/5/2023 của KBNN Ninh Thuận; Quyết định số 394/QĐ-KBNT ngày 08/5/2023 của KBNN Ninh Thuận về việc giao nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; đồng thời nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.

       Ông Đăng Văn Tín Chi cục trưởng chi cục Thủy sản báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước tại đơn vị năm 2022 đồng thời chỉ đạo bộ phận có liên quan chuẩn bị hồ sơ, sổ sách đầy đủ để phục vụ cho công tác thanh tra./.

 

Một số hình ảnh buổi công bố quyết định

Ông Trần Tiến Dũng - Trưởng đoàn thanh tra công bố quyết định

Ông  Đăng Văn Tín - Chi cục trưởng chi cục Thủy sản báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

tại đơn vị năm 2022

 

 

Toàn cảnh buổi công bố Quyết định

Tin liên quan

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(30/11/2023 8:24 SA)

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp...(22/11/2023 7:51 SA)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận bàn giao trụ sở làm việc cũ của Kho bạc Nhà nước Ninh Phước cho địa...(21/11/2023 7:49 SA)

Đoàn công tác Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia - Kho bạc Nhà nước làm việc tại Ninh Thuận(14/11/2023 3:29 CH)

Công bố Kết luận thanh tra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước(13/11/2023 7:54 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(30/11/2023 8:24 SA)

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp...(22/11/2023 7:51 SA)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận bàn giao trụ sở làm việc cũ của Kho bạc Nhà nước Ninh Phước cho địa...(21/11/2023 7:49 SA)

Đoàn công tác Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia - Kho bạc Nhà nước làm việc tại Ninh Thuận(14/11/2023 3:29 CH)

Công bố Kết luận thanh tra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước(13/11/2023 7:54 SA)