25 người đang online
°

Tăng cường thực hiện các giải pháp phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Đăng ngày 04 - 05 - 2023
Lượt xem: 36
100%

KBNN Ninh Thuận triển khai văn bản số 386/KBNT-KSC V/v tăng cường thực hiện các giải pháp phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

 


386.PDF

Tin liên quan

KBNN Ninh Thuận triển khai Công văn số 420 v/v Triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy...(15/05/2023 10:38 SA)

Tin mới nhất

KBNN Ninh Thuận triển khai Công văn số 420 v/v Triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy...(15/05/2023 10:38 SA)