42 người đang online
°

Chi bộ 3-KTNN, KBNN Ninh Thuận tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II

Đăng ngày 12 - 06 - 2023
Lượt xem: 116
100%

Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 183-KH/TU, ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành tài liệu chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”.

 

Theo Nghị quyết tháng 5 Chi bộ 3- Kế toán Nhà nước đã chọn nội dung “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hoá, con người làm nội dung sinh hoạt chuyên đề trong quý II.

Quang cảnh buổi sinh hoạt

Tham dự buổi sinh hoạt có 17 đảng viên và 7 quần chúng của chi bộ. Sau khi đồng chí Trần Thị Khánh Trinh- Bí thư Chi bộ thông qua mục đích, nội dung sinh hoạt chuyên đề Quý II, đại diện nhóm đảng viên được phân công chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề trình bày nội dung Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn. Tập trung thảo luận sâu hơn về 2 vấn đề chính là văn hoá và con người. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, Người đặc biệt coi trọng việc xây dựng con người Việt Nam dựa trên nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, biết giữ gìn và phát huy bản sắc, giá trị văn hóa dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại hòa nhập chứ không hòa tan và “Phát triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ nhân loại” . Vấn đề xây dựng con người được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong các hội nghị toàn quốc, là một yếu tố cốt lõi để đi đến sự thành công của Chủ nghĩa xã hội. Người đặt ra xây dựng con người toàn diện, vừa hồng vừa chuyên. Đó là những con người có mục đích và lối sống cao đẹp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư tưởng, tác phong và đạo đức xã hội chủ nghĩa và năng lực làm chủ. Xây dựng con người vừa có tài vừa có đức sẽ mang lại lợi ích cho mình và cho xã hội.

Hình ảnh thảo luận

Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, giúp các đảng viên và quần chúng thấm nhuần tư tưởng, lời dạy của Bác về văn hóa, con người.

Trước khi kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ kết luận, nêu ra các nội dung đảng viên cần quan tâm thực hiện.

Qua nội dung sinh hoạt các đảng viên đã thấm nhuần hơn tư tưởng, lời dạy của Bác về văn hóa, con người. Từ đó rút ra những bài học cho bản thân trong việc xây dựng văn hóa, con người, giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, lối sống văn hóa, có khát vọng, nhiệt huyết, bản lĩnh, có trí tuệ, năng động, sáng tạo, tiên phong, dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các ứng dụng khoa học và công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, có tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia vì cộng đồng, vì nhân loại, có ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá truyền thống của dân tộc của quê hương đất nước./.

Tin liên quan

Công bố, trao quyết định nghỉ hưu cho công chức KBNN Ninh Thuận(01/12/2023 8:08 SA)

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(30/11/2023 8:24 SA)

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp...(22/11/2023 7:51 SA)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận bàn giao trụ sở làm việc cũ của Kho bạc Nhà nước Ninh Phước cho địa...(21/11/2023 7:49 SA)

Đoàn công tác Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia - Kho bạc Nhà nước làm việc tại Ninh Thuận(14/11/2023 3:29 CH)

Tin mới nhất

Công bố, trao quyết định nghỉ hưu cho công chức KBNN Ninh Thuận(01/12/2023 8:08 SA)

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(30/11/2023 8:24 SA)

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp...(22/11/2023 7:51 SA)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận bàn giao trụ sở làm việc cũ của Kho bạc Nhà nước Ninh Phước cho địa...(21/11/2023 7:49 SA)

Đoàn công tác Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia - Kho bạc Nhà nước làm việc tại Ninh Thuận(14/11/2023 3:29 CH)