61 người đang online
°

Chi bộ 8 – KBNN Ninh Hải, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV

Đăng ngày 23 - 06 - 2023
Lượt xem: 148
100%

Sáng ngày 19/06/2023, Chi bộ 8 – Kho bạc Nhà nước Ninh Hải tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và triển khai viết thu hoạch cá nhân đối với các đồng chí đảng viên.

 

Toàn cảnh Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết

Tham dự hội nghị gồm có: các đồng chí đảng viên và quần chúng thuộc Chi bộ 8– Kho bạc Nhà nước Ninh Hải. Các đồng chí đảng viên và quần chúng trong đơn vị đã được nghe đồng chí  Phạm Mười - Bí thư chi bộ 8 – Kho bạc Nhà nước Ninh Hải, báo cáo các nội dung chính của Nghị quyết số 25-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

Đ/c Phạm Mười Bí thư Chi bộ 8 – KBNN Ninh Hải phổ biến Nghị quyết

Nghị quyết số 25-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đánh giá: Kinh tế đô thị chiếm khoảng 35% GRDP của tỉnh, thấp hơn so với mức đóng góp kinh tế đô thị chung của cả nước; cơ sở hạ tầng đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu; chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở đô thị còn chậm; việc ứng dụng công nghệ mới vào phát triển kinh tế đô thị chưa có nhiều đột phá; thu hút đầu tư và củng cố các động lực phát triển kinh tế đô thị còn hạn chế; cơ chế chính sách đầu tư cho đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực được quan tâm đúng mức.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang-Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”. Ưu tiên bố trí nguồn lực để từng bước đầu tư xây dựng, phát triển thành phố Phan Rang-Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh, là một trong những đô thị trọng tâm liên kết vùng với chức năng dịch vụ, du lịch, trung tâm hành chính văn hoá, khoa học kỹ thuật của tỉnh và khu vực, nhất là: tập trung xây dựng hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số đồng bộ, hiện đại; thực hiện chuyển đổi số, chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế xã hội số đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đô thị thông minh; tiếp tục phát triển các hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, các ứng dụng, dịch vụ thông minh nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp số.

Phát triển kinh tế đô thị hướng tới phát triển đô thị bền vững trong tương lai; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào các ngành kinh tế đô thị; bảo đảm các điều kiện về nguồn lực, cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế đô thị gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng, thích ứng với biến đổi khí hậu, vệ sinh môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân đô thị nói riêng và toàn tỉnh Ninh Thuận nói chung.

Tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, phát triển và quản lý có hiệu quả khu vực đô thị nhằm mục tiêu đưa kinh tế đô thị trở thành động lực phát triển. Chú trọng phát triển các lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển của tỉnh gắn với phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kinh tế biển...

Tăng cường đô thị hóa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế đô thị theo hướng tăng tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và du lịch; đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài.Tập trung đầu tư để xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang Tháp Chàm thành đô thị xanh, hiện đại, thông minh, đô thị du lịch, dịch vụ sinh thái là một trong những đô thị trọng tâm liên kết vùng với chức năng dịch vụ, du lịch, trung tâm hành chính văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh và khu vực.

Thông qua học tập, quán triệt  các nghị quyết giúp cho các đồng chí đảng viên và quần chúng trong đơn vị nắm được những nội dung cơ bản các Nghị quyết số 25-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Sau 01 buổi học tập với thái độ nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV  tại Chi bộ 8 - KBNN Ninh Hải đã hoàn thành chương trình đề ra về nội dung triển khai các nội dung của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên công chức tại đơn vị, và Chi bộ tổng hợp kết quả viết thu hoạch và báo cáo về Đảng ủy KBNN Ninh Thuận./.

Đảng viên viết bài thu hoạch Nghị quyết số 25-NQ/TU

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

KBNN Ninh Thuận triển khai công văn số 789/KBNT-KSC V/v tăng cường các giải pháp đẩy nhanh tiến...(08/09/2023 4:02 CH)

Thông báo Về việc triển khai Khảo sát khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công(04/05/2023 4:53 CH)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận, Khóa sổ quyết toán năm 2022 đảm bảo phục vụ tốt khách hàng giao dịch(06/01/2023 4:40 CH)

Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, tính đến 17h00 ngày 30/6/2022(30/06/2022 10:30 SA)