17 người đang online
°

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Thủy sản.

Đăng ngày 28 - 06 - 2023
Lượt xem: 110
100%

Sáng ngày 14/6/2023, tại trụ sở làm việc của Chi cục Thủy sản, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 393/QĐ-KBNT ngày 08/5/2022 của Giám đốc KBNN Ninh Thuận tiến hành công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi NSNN thực hiện kiểm soát chi qua KBNN tại Chi cục Thủy sản năm 2022.

 

Được sự ủy quyền của Giám đốc KBNN Ninh Thuận, ông Trần Tiến Dũng, Trưởng phòng Thanh tra-Kiểm tra KBNN Ninh Thuận, Trưởng đoàn thanh tra, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các thành phần theo quy định gồm: Đoàn thanh tra;  Đại điện lãnh đạo, phụ trách kế toán Chi cục Thủy sản và  đại diện cơ quan cấp trên của đơn vị được thanh tra.

Đại diện Đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra

Chi cục Thủy sản là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, mở tài khoản giao dịch tại KBNN Ninh Thuận theo quy định của pháp luật. Trong năm 2022 đơn vị đã tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí NSNN theo quy định của pháp luật về NSNN do Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn. Chấp hành các quy định của pháp luật về thủ tục, kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN thực hiện kiểm soát chi qua KBNN. Thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định hiện hành.

Các khoản chi NSNN tại đơn vị gồm có: (1) Chi hoạt động quản lý nhà nước, bao gồm nguồn dự toán NSNN và nguồn thu phí, lệ phí được để lại theo quy định; (2) Chi sự nghiệp từ nguồn dự toán kinh phí NSNN. Các khoản chi NSNN đã được kiểm soát, thanh toán qua KBNN Ninh Thuận đảm bảo các điều kiện chi theo quy định, có trong dự toán chi NSNN, cho phép của cấp thẩm quyền; đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan Nhà nước thẩm quyền ban hành, hướng dẫn; được thủ trưởng đơn vị chuẩn chi. Có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định liên quan đến từng khoản chi. Hồ sơ tài liệu, chứng từ thanh toán của các khoản chi có nội dung phù hợp tính chất hoạt động của đơn vị, nội dung phát sinh phù hợp với từng thời điểm. Hồ sơ, tài liệu phải gửi KBNN Ninh Thuận lần đầu, phát sinh theo từng lần thanh toán được lưu giữ đầy đủ tại đơn vị. Thực hiện chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp công lập theo đúng quy định hiện hành.

Ông Đặng Văn Tín – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản phát biểu

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Chi cục Thủy sản còn một số tồn tại, thiếu sót. Cụ thể:

 (1) Số tiền thanh toán trên chứng từ chuyển tiền Giấy RDTNSNN số 9 ngày 07/11/2022 cao hơn số tiền ghi trên hóa đơn mua hàng là 13.761đ.

(2) Kê thiếu thông tin hóa đơn mua hàng trên Bảng kê chứng từ thanh toán đối với các chứng từ chuyển tiền Giấy RDTNSNN ngày 30/3/2022; Giấy RDTNSNN ngày 19/5/2022.

(3) Thanh toán công tác phí đối với công chức, viên chức chưa đảm bảo nguyên tắc thanh toán trực tiếp cho người thụ hưởng, quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 62/2020/TT-BTC.

(4) Chưa nộp kịp thời tiền thu phí, lệ phí bằng tiền mặt phát sinh tại đơn vị vào tài khoản phí chờ nộp NSNN mở tại KBNN, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư 13/2017/TT-BTC; khoản 1 Điều 5 Thông tư 94/2021/TT-BTC.

Đoàn Thanh tra kiến nghị đối với Chi cục Thủy sản:

(1) Thu hồi nộp trả kinh phí NSNN niên độ 2022 số tiền 13.761đ (Mã chương: 412, mã ngành: 341, mã NDKT: 6503, mã nguồn: 12).

(2) Đính chính thông tin đề nghị thanh toán, bổ sung hóa đơn mua hàng kê khai thiếu đối với các chứng từ chuyển tiền Giấy RDTNSNN ngày 30/3/2022 và Giấy RDTNSNN ngày 19/5/2022, gửi Phòng Kế toán nhà nước - KBNN Ninh Thuận để lưu chứng từ kiểm soát chi. Đồng thời, lưu văn bản đính chính thông tin cùng với chứng từ thanh toán đã nêu, đảm bảo hồ sơ chứng từ chi NSNN đã được kiểm soát, thanh toán lưu giữ khớp đúng giữa KBNN và đơn vị.

(3) Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm việc thanh toán công tác phí đối với công chức, viên chức, đảm bảo nguyên tắc thanh toán trực tiếp cho người thụ hưởng theo đúng quy định.

(4) Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm việc thu, nộp tiền mặt đối với phí, lệ phí phát sinh tại đơn vị, đảm bảo thời hạn nộp tiền vào tài khoản phí chờ nộp NSNN mở tại KBNN theo đúng quy định.

(5) Những tồn tại, thiếu sót mà trong quá trình thanh tra, thông qua đối thoại trực tiếp và giải trình bằng văn bản, đơn vị đã nhận thấy được các thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí và đã kịp thời hoàn thiện, bổ sung. Đề nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm thực hiện đúng quy định.

Đại diện cơ quan cấp trên của đơn vị được thanh tra, ông Trần Công Minh, Chánh Thanh tra, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận cảm ơn Đoàn Thanh tra đã chỉ ra những sai sót để đơn vị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm; đồng thời đề nghị Chi cục Thủy sản phải nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Đoàn Thanh tra.

Ông Trần công Minh, Chánh Thanh tra, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận phát biểu.

Kết luận thanh tra được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Chi cục Thủy sản trong 15 ngày. Đồng thời, đơn vị được thanh tra phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của Đoàn Thanh tra đối với đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra./.

Tin liên quan

Công bố, trao quyết định nghỉ hưu cho công chức KBNN Ninh Thuận(01/12/2023 8:08 SA)

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(30/11/2023 8:24 SA)

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp...(22/11/2023 7:51 SA)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận bàn giao trụ sở làm việc cũ của Kho bạc Nhà nước Ninh Phước cho địa...(21/11/2023 7:49 SA)

Đoàn công tác Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia - Kho bạc Nhà nước làm việc tại Ninh Thuận(14/11/2023 3:29 CH)

Tin mới nhất

Công bố, trao quyết định nghỉ hưu cho công chức KBNN Ninh Thuận(01/12/2023 8:08 SA)

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(30/11/2023 8:24 SA)

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp...(22/11/2023 7:51 SA)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận bàn giao trụ sở làm việc cũ của Kho bạc Nhà nước Ninh Phước cho địa...(21/11/2023 7:49 SA)

Đoàn công tác Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia - Kho bạc Nhà nước làm việc tại Ninh Thuận(14/11/2023 3:29 CH)