80 người đang online
°

Thông báo Đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN Lần 2 năm 2023

Đăng ngày 14 - 09 - 2023
Lượt xem: 206
100%

Triển khai đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN, Lần 2 năm 2023 Chi tiết File đính kèm

 


5011 - TB Danh gia su hai long (2).pdf

Tin liên quan

Quyết định số 7118/QĐ-KBNN ngày 12/12/2023 về việc ban hành Quy trình kiểm soát, thanh toán, chi...(13/12/2023 4:15 CH)

KBNN Ninh Thuận, lưu ý về việc Công tác khoá sổ chuyển nguồn ngân sách năm 2022(29/12/2022 9:54 SA)

KBNN Ninh Thuận, Thông báo Danh sách các Ngân hàng thương mại đã triển khai Phối hợp thu NSNN...(07/12/2022 8:34 SA)

KBNN Ninh Thuận công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công tháng 11-2022(07/12/2022 7:57 SA)

Kho bạc Nhà nước , Thông báo Tuyển dụng công chức năm 2022(29/11/2022 8:43 SA)

Tin mới nhất

Quyết định số 7118/QĐ-KBNN ngày 12/12/2023 về việc ban hành Quy trình kiểm soát, thanh toán, chi...(13/12/2023 4:15 CH)

KBNN Ninh Thuận, lưu ý về việc Công tác khoá sổ chuyển nguồn ngân sách năm 2022(29/12/2022 9:54 SA)

KBNN Ninh Thuận, Thông báo Danh sách các Ngân hàng thương mại đã triển khai Phối hợp thu NSNN...(07/12/2022 8:34 SA)

KBNN Ninh Thuận công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công tháng 11-2022(07/12/2022 7:57 SA)

Kho bạc Nhà nước , Thông báo Tuyển dụng công chức năm 2022(29/11/2022 8:43 SA)