62 người đang online
°

Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 39 năm 2023 (từ 25/9-29/9)

Đăng ngày 25 - 09 - 2023
Lượt xem: 71
100%

Chi tiết xem File đính kèm

 


LCT Tuan 39-2023.signed.pdf

Tin liên quan

Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 49-2023 (Từ 04/12 - 08/12)(01/12/2023 4:29 CH)

Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 48-2023 (Từ 27/11-01/12)(27/11/2023 9:14 SA)

Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 47-2023 (từ 20/11-24/11)(20/11/2023 8:23 SA)

Thông báo: Điều chỉnh Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 46-2023 (Từ 13/11 đến 17/11) -...(13/11/2023 2:29 CH)

Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 46-2023 (Từ 13/11-17/11)(13/11/2023 8:44 SA)

Tin mới nhất

Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 49-2023 (Từ 04/12 - 08/12)(01/12/2023 4:29 CH)

Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 48-2023 (Từ 27/11-01/12)(27/11/2023 9:14 SA)

Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 47-2023 (từ 20/11-24/11)(20/11/2023 8:23 SA)

Thông báo: Điều chỉnh Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 46-2023 (Từ 13/11 đến 17/11) -...(13/11/2023 2:29 CH)

Lịch công tác Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, Tuần 46-2023 (Từ 13/11-17/11)(13/11/2023 8:44 SA)