KBNN Ninh Thuận Báo cáo Công khai kết quả Giải ngân tháng 8 / 2022

Đăng ngày 08 - 09 - 2022
Lượt xem: 148
100%

Chi tiết File đính kèm

 


Cong khai ket qua giai ngan thang 8.2022.pdf

Tin liên quan

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA KBNN NINH THUẬN THÁNG 3-2023(28/02/2023 11:00 SA)

Thông báo Lịch tiếp Công dân của KBNN Ninh Thuận, Tháng 02 - 2023(01/02/2023 9:39 SA)

Thông báo Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và các năm trước kéo dài đến 31/12/2022 ngân...(10/01/2023 7:53 SA)

Lịch tiếp Công dân của KBNN Ninh Thuận năm 2023(03/01/2023 2:50 CH)

KBNN Ninh Thuận, lưu ý về việc Công tác khoá sổ chuyển nguồn ngân sách năm 2022(29/12/2022 9:54 SA)

Tin mới nhất

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA KBNN NINH THUẬN THÁNG 3-2023(28/02/2023 11:00 SA)

Thông báo Lịch tiếp Công dân của KBNN Ninh Thuận, Tháng 02 - 2023(01/02/2023 9:39 SA)

Thông báo Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và các năm trước kéo dài đến 31/12/2022 ngân...(10/01/2023 7:53 SA)

Lịch tiếp Công dân của KBNN Ninh Thuận năm 2023(03/01/2023 2:50 CH)

KBNN Ninh Thuận, lưu ý về việc Công tác khoá sổ chuyển nguồn ngân sách năm 2022(29/12/2022 9:54 SA)

4 người đang online
°