72 người đang online
°

KBNN Ninh Thuận Báo cáo Công khai kết quả Giải ngân tháng 8 / 2022

Đăng ngày 08 - 09 - 2022
Lượt xem: 269
100%

Chi tiết File đính kèm

 


Cong khai ket qua giai ngan thang 8.2022.pdf

Tin liên quan

Quyết định số 7118/QĐ-KBNN ngày 12/12/2023 về việc ban hành Quy trình kiểm soát, thanh toán, chi...(13/12/2023 4:15 CH)

Thông báo Đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN Lần 2 năm 2023(14/09/2023 9:13 SA)

KBNN Ninh Thuận, lưu ý về việc Công tác khoá sổ chuyển nguồn ngân sách năm 2022(29/12/2022 9:54 SA)

KBNN Ninh Thuận, Thông báo Danh sách các Ngân hàng thương mại đã triển khai Phối hợp thu NSNN...(07/12/2022 8:34 SA)

KBNN Ninh Thuận công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công tháng 11-2022(07/12/2022 7:57 SA)

Tin mới nhất

Quyết định số 7118/QĐ-KBNN ngày 12/12/2023 về việc ban hành Quy trình kiểm soát, thanh toán, chi...(13/12/2023 4:15 CH)

Thông báo Đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN Lần 2 năm 2023(14/09/2023 9:13 SA)

KBNN Ninh Thuận, lưu ý về việc Công tác khoá sổ chuyển nguồn ngân sách năm 2022(29/12/2022 9:54 SA)

KBNN Ninh Thuận, Thông báo Danh sách các Ngân hàng thương mại đã triển khai Phối hợp thu NSNN...(07/12/2022 8:34 SA)

KBNN Ninh Thuận công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công tháng 11-2022(07/12/2022 7:57 SA)