14 người đang online
°

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận, Khóa sổ quyết toán năm 2022 đảm bảo phục vụ tốt khách hàng giao dịch

Đăng ngày 06 - 01 - 2023
Lượt xem: 196
100%

Nhiều đột phá năm 2022.

 

Năm 2022 là năm ngành Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên NSNN

Các đơn vị thuộc KBNN Ninh Thuận nghiêm túc chấp hành quy định về chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN, tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước. Công tác tổng hợp, lập báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ và báo cáo hàng ngày phục vụ điều hành NSNN của Lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan liên quan được duy trì có nề nếp, chất lượng và kịp thời.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, thu NSNN: 3.608,7 tỷ đồng, đạt 103,4% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao; tổng chi NSNN: 7.394 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên: 3.494 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển: 2.884 tỷ đồng đạt 64% kế hoạch giao, chỉ đạo điều hành đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản Nhà nước giao cho Kho bạc quản lý.  

Triển khai thực hiện Công văn số 1218/KBNT-VP ngày 23/12/2022 của KBNN Ninh Thuận về việc thực hiện Công điện của KBNN về việc đảm bảo an ninh, an toàn trong đợt khóa sổ, quyết toán năm 2022, nghỉ Tết Dương; lịch và nghỉ Tết Âm lịch năm 2023, các đơn vị thuộc KBNN Ninh Thuận đã tổ chức công tác khóa số, quyết toán năm 2022 theo Công văn số 13579/BTC-KBNN ngày 23/12/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2022 trên TABMIS.

Ngay từ tháng 11/2022, thực hiện Công văn số 6077/KBNN-KTNN ngày 24/11/2022 của KBNN về việc rà soát số liệu 11 tháng năm 2022, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra, xử lý tất cả các giao dịch dở dang, đảm bảo đảm bảo chính xác về số liệu và các nguyên tắc nghiệp vụ hạch toán kế toán để sang kỳ quyết toán cuối năm không phải chỉnh lý sai sót. Đồng thời, thực hiện đúng và đầy đủ quy trình xử lý cuối ngày, cuối tháng trên hệ thống TABMIS để xử lý kịp thời, đảm bảo không còn các giao dịch dở dang trên hệ thống vào thời điểm khóa sổ cuối năm (ngày 31/12/2022) và chỉnh lý quyết toán (ngày 31/01/2023).

Trong không khí khẩn trương của những ngày cuối năm 2022, nhóm phóng viên đã đến tìm hiểu và đưa tin về công tác khóa sổ, quyết toán cuối năm tại các đơn vị thuộc KBNN Ninh Thuận.

Phòng Kế toán Nhà nước 

Đến thời điểm ngày 29/12, theo Lãnh đạo Phòng Kế toán KBNN, trung bình mỗi ngày tại Văn phòng giao dịch của Kho bạc tỉnh giải quyết khoảng 800 đến 1000 chứng từ, với số tiền trên 100 tỷ đồng. Với khối lượng công việc lớn, Phòng Kế toán nhà nước gồm có 22 công chức đi làm thông trưa và kéo dài đến 21giờ tối để tiếp nhận và xử lý hết tất cả chứng từ do đơn vị giao dịch gửi đến trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), đảm báo các hồ sơ chứng từ đều tiếp nhận đúng thời gian, giải quyết đúng hạn và trước hạn.

Trong lĩnh vực kiểm soát chi, KBNN Ninh Thuận thực hiện phương châm ưu tiên giải quyết thanh toán nhanh cho những nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội; các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh; các dự án đầu tư đảm bảo an ninh, quốc phòng, phòng chống dịch COVID-19; các nhiệm vụ thường xuyên để duy trì đảm bảo hoạt động của đơn vị sử dụng ngân sách...

Công chức phòng Kế toán Nhà nước hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao năm 2022

 

KBNN Thuận Bắc: Điều hành NSNN kịp thời

Cũng là đơn vị đã có kinh nghiệm khóa sổ và quyết toán trên hệ thống TABMIS, từ năm 2022 nhưng KBNN Thuận Bắc lại có nhiều “sáng kiến” trong việc động viên, quán triệt công chức trực tiếp giao dịch. Theo chia sẻ của Giám đốc KBNN Thuận Bắc, vào đợt cao điểm cuối năm này để anh, chị em giao dịch viên “toàn tâm, toàn ý” vào công việc, Ban Giám đốc đã tổ chức gặp mặt gia đình, động viên bố mẹ, vợ, chồng hỗ trợ việc gia đình để anh, chị em có thể đi sớm về muộn, làm thêm ngày thứ Bảy, Chủ nhật và đặc biệt là không có ngày nghỉ Lễ... theo phương châm “Làm hết việc chứ không hết giờ”. Ban Giám đốc thường xuyên động viên công chức cũng như kịp thời giải quyết các vướng mắc trong xử lý nghiệp vụ.

Trong xử lý NSNN cuối năm, nhiều vướng mắc đã được Ban Giám đốc báo cáo trực tiếp với đồng chí Chủ tịch UBND huyện xin ý kiến xử lý đối với các nguồn vốn sự nghiệp thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xác định đúng mã loại dự toán bổ sung cho chính xác, trực tiếp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho đơn vị giao dịch, hạn chế thấp nhất việc trả lại chứng từ cho đơn vị. 

Hoạt động giao dịch tại KBNN Thuận Bắc

 

KBNN Ninh Sơn: Khóa sổ, quyết toán cuối năm thuận lợi, an toàn

Khác với các đơn vị trong hệ thống KBNN Ninh Thuận, KBNN Ninh Sơn lại có nhiều thuận lợi về đội ngũ giao dịch viên có trình độ, độ tuổi còn trẻ. Giám đốc KBNN Ninh Sơn tiết lộ để tập trung cao độ cho kỳ khóa sổ kế toán và quyết toán NSNN năm 2022, đơn vị cũng vận dụng linh hoạt, từ việc tổng kết đơn vị được thực hiện ngay từ tháng 11, đến các cuộc họp đoàn thể đều được gộp chung, các cuộc họp hội ý của lãnh đạo chủ chốt được thực hiện qua điện thoại để tránh mất nhiều thời gian làm việc; Tăng cường phối hợp hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách qua DVCTT, giao việc trực tiếp cho từng GDV chủ động liên hệ  với các đơn vị SDNS phối hợp với KBNN Ninh Sơn chủ động hoàn thành, gởi chứng từ KSC, DVCTT từ các các ngày đầu tháng 12/2022 để  không dồn chứng từ vào ngày cuối cùng của năm. Bởi năm 2022, công tác kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc trên địa bàn là khá lớn, đặc biệt chi cho xây dựng cơ bản. Tính đến hết ngày 25/12, chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 91% kế hoạch).

Hoạt động giao dịch tại KBNN Ninh Sơn

KBNN Ninh Phước: Đảm bảo kiểm soát chặt chẽ 

Vào thời điểm này, tại KBNN Ninh Phước phải giải quyết trên dưới 200 chứng từ, với số tiền lưu chuyển từ 10 tỷ đến gần 15 tỷ đồng mỗi ngày. Theo Giám đốc KBNN Ninh phước, áp lực là vậy và để hoàn thành nhiệm vụ được giao, một trong những bài học “nằm lòng” của đội ngũ công chức đó là sự nỗ lực hết mình, đảm bảo chính xác trong nghiệp vụ thanh quyết toán các khoản chi, thực hiện đúng quy trình, thủ tục, thời gian và an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; Không bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao cho các mục đích mua sắm xe ô tô, tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết và cấp bách…

Ngoài ra, theo dõi chặt diễn tiến tình hình thu, chi NSNN, tồn ngân quỹ KBNN để chủ động tính toán cân đối giữa nhu cầu chi (đặc biệt các khoản chi lớn như đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thuế GTGT) và khả năng thu ngân sách để phối hợp điều chuyển vốn kịp thời, đảm bảo khả năng thanh toán NSNN tại mọi thời điểm.

Đặc biệt, công chức giao dịch có thái độ niềm nở, thể hiện văn minh, văn hóa nghề Kho bạc trong tiếp xúc đối với khách hàng đến giao dịch.

KBNN Ninh Phước hoàn thành nhiệm vụ năm 2022

KBNN Bác Ái: Hoàn thành công tác khóa sổ quyết toán

KBNN Bác Ái cách trung tâm Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm 60 km, theo đồng chí Giám đốc, lương chứng từ giao dịch tương đối lớn, nhưng do có sự chủ động từ trước nên đội ngũ công chức giao dịch đã tiếp nhận và xử lý chứng từ trên hệ thống DVCTT kịp thời, đúng thời gian. Từ ngày 20/12/2022 đến nay, Ban Giám đốc và độ ngũ công chức giao dịch bố trí làm thêm giờ vào buổi tối để hoàn thành công việc bảo đảm cho công tác khóa sổ quyết toán cuối năm.

KBNN Bác Ái cùng hoàn thành nhiệm vụ năm 2022

 

KBNN Ninh Hải: Đảm bảo giao dịch thông suốt

Tại KBNN Ninh Hải, giao dịch diễn ra rất sôi động, qua trao đổi nhanh với đồng chí Giám đốc, huyện vừa mới diễn ra sự kiện Festival lướt ván diều năm 2022 nên việc các đơn vị thuộc UBND huyện tập trung cho lễ hội FestivalL Lễ hội vừa kết thúc, các đơn vị sử dụng ngân sách tranh thủ lập chứng từ gửi đến Kho bạc để được kiểm soát thanh toán cho đơn vị thụ hưởng trong năm ngân sách 2022 đảm bảo kịp thời. Do đó, số lượng chứng từ phát sinh rất lớn. Tuy nhiên, CBCC KBNN Ninh Hải tập trung nỗ lực, kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn đảm bảo thanh toán kịp thời cho đơn vị thụ hưởng.

Đến thời điểm này, mọi hoạt động tại đơn vị đều diễn ra thông suốt, đường truyền ổn định, đảm bảo hoàn thành tốt công tác khóa sổ, quyết toán ngân sách năm 2022.

KBNN Ninh Hải đã hoàn thành mục tiêu năm 2022

 

KBNN Thuận Nam: Đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán

Đến với KBNN Thuận Nam, do đơn vị còn hoạt động thu chi tiền mặt, vẫn còn khách hàng đến Kho bạc giao dịch. Theo đồng chí Giám đốc, ngay từ ngày đầu tháng 11/2022, chỉ đạo công chức trực tiếp phụ trách các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện phối hợp, đôn đốc các đơn vị chủ động, bố trí sắp xếp gửi chứng từ đến Kho bạc để được kiểm soát thanh toán từ giữa tháng 12/2022, để tránh dồn vào thời điểm cuối năm. Đơn vị đã lên kế hoạch và quán triệt cho công chức giao dịch tranh thủ tiếp nhận và xử lý chứng từ của đơn vị giao dịch gửi đến vào giờ nghỉ trưa, cuối ngày làm việc, chủ động xử lý kịp thời các giao dịch thanh toán phát sinh trong ngày, hoàn thành quy trình đối chiếu với Ngân hàng, đảm bảo khớp đúng.

 

KBNN Thuận Nam từng sớm bước hoàn thành mục tiêu đề ra

Mặc dù bận rộn trong những ngày cuối năm, nhưng với khối lượng công việc rất lớn, tiếp nhận và xử lý chứng từ đúng thời gian quy định, không được trễ hạn, không trả lại hồ sơ chứng từ quá 02 lần; sức ép của công việc là làm sao kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN nhưng vẫn đảm bảo thông thoáng, thuận lợi cho đơn vị giao dịch; do làm chủ công nghệ nên anh chị em giao dịch tại các đơn vị đỡ vất vả hơn. Mặc dù công việc dồn đến nhiều, nhưng anh chị em luôn mỉm cười khi gặp khách hàng đến giao dịch, tận tình hướng dẫn, xử lý kịp thời đảm bảo công tác xử lý NSNN cuối năm được an toàn, thuận lợi./.

 

Tin liên quan

KBNN Ninh Thuận triển khai công văn số 789/KBNT-KSC V/v tăng cường các giải pháp đẩy nhanh tiến...(08/09/2023 4:02 CH)

Thông báo Về việc triển khai Khảo sát khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công(04/05/2023 4:53 CH)

Tin mới nhất

KBNN Ninh Thuận triển khai công văn số 789/KBNT-KSC V/v tăng cường các giải pháp đẩy nhanh tiến...(08/09/2023 4:02 CH)

Chi bộ 8 – KBNN Ninh Hải, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TU của Ban Chấp hành...(23/06/2023 2:01 CH)

Thông báo Về việc triển khai Khảo sát khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công(04/05/2023 4:53 CH)

Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, tính đến 17h00 ngày 30/6/2022(30/06/2022 10:30 SA)