64 người đang online
°

KBNN Ninh Thuận, Trân trọng Thông báo đến các Đơn vị, Tổ chức và Cá nhân giao dịch với Kho bạc, Về việc KBNN triển khai đánh giá mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của KBNN

Đăng ngày 01 - 03 - 2023
Lượt xem: 132
100%

KBNN Ninh Thuận, trân trọng Thông báo thời gian KBNN tổ chức Đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN: Thời gian: Từ Ngày 15/3//2023 - 15/5/2023 (Chi tiết theo công văn đính kèm)/

 


1025.pdf

Tin liên quan

Công đoàn cơ sở KBNN Ninh Thuận đăng cai tổ chức giao lưu thể thao nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh...(22/05/2023 5:01 CH)

Phòng Kiểm soát chi triển khai các biện pháp thực hiện chỉnh lý hồ sơ, tài liệu các dự án đầu tư...(18/05/2023 8:11 SA)

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi ngân...(18/05/2023 8:06 SA)

KBNN Ninh Thuận đã triển khai thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, tiền điện, tiền nước...(12/05/2023 4:21 CH)

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÀ MỘT TRONG NHỮNG MŨI NHỌN QUAN TRỌNG HƯỚNG TỚI HOÀN THÀNH...(23/03/2023 3:05 CH)

Tin mới nhất

Công đoàn cơ sở KBNN Ninh Thuận đăng cai tổ chức giao lưu thể thao nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh...(22/05/2023 5:01 CH)

Phòng Kiểm soát chi triển khai các biện pháp thực hiện chỉnh lý hồ sơ, tài liệu các dự án đầu tư...(18/05/2023 8:11 SA)

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi ngân...(18/05/2023 8:06 SA)

KBNN Ninh Thuận đã triển khai thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, tiền điện, tiền nước...(12/05/2023 4:21 CH)

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÀ MỘT TRONG NHỮNG MŨI NHỌN QUAN TRỌNG HƯỚNG TỚI HOÀN THÀNH...(23/03/2023 3:05 CH)