23 người đang online
°

Giới thiệu văn bản mới

Đăng ngày 25 - 08 - 2023
Lượt xem: 48
100%

Chi tiết file đính kèm

 

UBND tỉnh Ninh thuận ban hành Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 điều 4, Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 16/08/2019 Quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Văn bản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/9/2023.


Quyet dinh số 53.2023.QĐ.UBND.pdf | Quyet dinh số 42.2019.QĐ.UBND.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

KBNN Ninh Thuận, giới thiệu văn bản mới(25/05/2023 10:19 SA)

KBNN Ninh Thuận, Thông báo mức lãi phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động KBNN(30/11/2021 5:22 CH)

KBNN Ninh Thuận gửi các đơn vị, Chủ đầu tư về việc Tăng cưởng QL CTSĐT(02/04/2021 8:58 SA)