64 người đang online
°

Thư gửi Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 30 - 03 - 2021
Lượt xem: 164
100%

Trong thời gian qua, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã đuợc Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tuớng Chính phủ

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của...(24/08/2021 4:30 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (19/06/2021 3:21 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh họp tháo gỡ vướng mắc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND(19/06/2021 3:24 CH)

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm...(30/03/2021 8:19 SA)