42 người đang online
°

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 30 - 03 - 2021
Lượt xem: 159
100%

Ngày 15/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1340/QĐ-UBND, Quyết định số 1341/QĐ-UBND và Quyết định số 1342/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021-2026 tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Ngày 15/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1340/QĐ-UBND, Quyết định số 1341/QĐ-UBND và Quyết định số 1342/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021-2026 tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Huyện ủy Thuận Nam tặng hoa chúc mừng

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021-2026

 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

- Ông Trương Xuân Vỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

- Bà Nguyễn Thị Xuân Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Diệp Minh Xuân - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021-2026./.

Đào Nhật Đạc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của...(24/08/2021 4:30 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (19/06/2021 3:21 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh họp tháo gỡ vướng mắc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND(19/06/2021 3:24 CH)

Thư gửi Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận(30/03/2021 8:49 SA)