6 người đang online
°

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Đăng ngày 19 - 06 - 2021
Lượt xem: 286
100%

Ngày 16/7/2021, đồng chí Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, các nội dung hỗ trợ đối với các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gồm: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Chính sách hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế; Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật; Chính sách hỗ trợ người lao động là hướng dẫn viên du lịch; Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh; Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; Chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do).

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chủ động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các địa phương trong quá trình chuẩn bị tham mưu và triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Với  phương châm: “Khẩn trương, trách nhiệm, đạo lý, tình cảm, đúng đối tượng, đúng quy định”. Trong tổ chức thực hiện đảm bảo công khai, có kiểm tra, giám sát, không để xảy ra sai sót hoặc bỏ sót đối tượng; tránh tình trạng trục lợi chính sách; phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương, căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện; các ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện; xác lập cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin trong quá trình triển khai thực hiện chính sách; chỉ đạo rà soát kỹ từng đối tượng thụ hưởng để không để sai sót; đối với các đối tượng đã xác định rõ tổ chức chi trả trong tháng 7/2021; các địa phương tổng hợp, đối tượng, kinh phí để thực hiện chính sách trên địa bàn quản lý; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện Nghị quyết trình Ủy ban nhân tỉnh ký ban hành, đồng thời tổng hợp kinh phí thực hiện trong toàn tỉnh để phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ; Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn việc phân cấp chi, phân bổ ngân sách để triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng chí cũng lưu ý ngoài các thủ tục được quy định trong Nghị định số 23/2021/QĐ-TTg, các sở, ngành, địa phương không được phát sinh thêm bất cứ thủ tục nào gây khó khăn cho người thụ hưởng chính sách./.

Văn Tiến

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của...(24/08/2021 4:30 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh họp tháo gỡ vướng mắc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND(19/06/2021 3:24 CH)

Thư gửi Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận(30/03/2021 8:49 SA)

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm...(30/03/2021 8:19 SA)