Kho bạc Nhà nước Thuận Bắc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về lịch sử quan hệ đặc biệt “Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” và về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

Đăng ngày 01 - 08 - 2022
Lượt xem: 20
100%

Triển khai thực hiện Công văn số 1002-CV/ĐUK ngày 08/7/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh về việc tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022.

 

Công văn số 1003-CV/ĐUK ngày 08/7/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh về việc tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 và Thông báo số 295-TB/ĐU ngày 14/7/2022 của Đảng ủy Kho bạc thông báo tham gia các cuộc thi trực tuyến theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Chi bộ Kho bạc Nhà nước Thuận Bắc đã tổ chức phổ biến, thông tin, tuyên truyền động viên đảng viên, quần chúng tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” và Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” bằng hình thức trực tuyến.  

Công chức KBNN Thuận Bắc tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”

Công chức cùng trao đổi, tìm hiểu cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng”

Tính đến hết ngày 24/7/2022, 11/11 đảng viên, công chức Kho bạc Nhà nước Thuận Bắc đã tham gia đầy đủ các cuộc thi đạt 100%.  

 

Một trong số kết quả đạt được của công chức KBNN Thuận Bắc tại Cuộc thi

“Tổ quốc bên bờ sóng”

Qua các cuộc thi tìm hiểu là hoạt động hết sức quan trọng nhằm góp phần vào thành công của “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022”, thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (05/9/1962 – 05/9/2022), 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1997 – 18/7/2022); nâng cao nhận thức hiểu biết về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào của dân tộc, ý thức  bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ./

Tin liên quan

KHO BẠC THUẬN NAM TỔ CHỨC TẶNG QUÀ CHO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH NHÂN 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT...(26/07/2022 8:52 SA)

KBNN Thuận Bắc, Thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 Ngày thương binh liệt sỹ...(25/07/2022 3:29 CH)

LỰC LƯỢNG TỰ VỆ TẠI CHỖ KBNN THUẬN NAM THAM GIA HUẤN LUYỆN TỰ VỆ NĂM 2022(22/07/2022 3:54 CH)

Kho bạc Nhà nước Ninh Phước tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022(22/07/2022 3:49 CH)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC THUẬN BẮC - XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞ TRÊN NỀN TẢNG VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC(21/07/2022 4:00 CH)

Tin mới nhất

KHO BẠC THUẬN NAM TỔ CHỨC TẶNG QUÀ CHO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH NHÂN 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT...(26/07/2022 8:52 SA)

KBNN Thuận Bắc, Thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 Ngày thương binh liệt sỹ...(25/07/2022 3:29 CH)

LỰC LƯỢNG TỰ VỆ TẠI CHỖ KBNN THUẬN NAM THAM GIA HUẤN LUYỆN TỰ VỆ NĂM 2022(22/07/2022 3:54 CH)

Kho bạc Nhà nước Ninh Phước tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022(22/07/2022 3:49 CH)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC THUẬN BẮC - XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞ TRÊN NỀN TẢNG VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC(21/07/2022 4:00 CH)

15 người đang online
°