7 người đang online
°

Thông báo phê duyệt Kế hoạch Thanh tra chuyên ngành năm 2023 của KBNN tỉnh

Đăng ngày 11 - 04 - 2023
Lượt xem: 57
100%

Chi tiết File đính kèm

 


Thong bao ke hoach TTCN 2023_QD6429.KBNN.pdf

Tin liên quan

Kết luận Thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y(03/08/2023 8:05 SA)

Thông báo Kết luận Thanh tra kiểm tra về các khoản Chi NSNN tại Chi cục Chăn nuôi Thú y. (02/08/2023 8:07 SA)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y(12/07/2023 8:42 SA)

Tin mới nhất

Kết luận Thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y(03/08/2023 8:05 SA)

Thông báo Kết luận Thanh tra kiểm tra về các khoản Chi NSNN tại Chi cục Chăn nuôi Thú y. (02/08/2023 8:07 SA)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y(12/07/2023 8:42 SA)