43 người đang online
°

Kết luận Thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Đăng ngày 03 - 08 - 2023
Lượt xem: 62
100%

Chiều ngày 02/8/2023, tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Đoàn Thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận tổ chức công bố và thực hiện công khai Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua KBNN tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y năm 2022.

 

Được sự ủy quyền của Giám đốc KBNN Ninh Thuận, ông Trần Tiến Dũng, Trưởng đoàn Thanh tra chủ trì cuộc họp. Tham dự có các thành phần theo quy định gồm: Đoàn thanh tra;  Đại điện lãnh đạo, phụ trách kế toán Chi cục Chăn nuôi và Thú y và  đại diện cơ quan cấp trên của đơn vị được thanh tra.

Đại diện Đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra

Đại diện Đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn kết luận Thanh tra số 684/KL-KBNT ngày 31/7/2023 của Giám đốc KBNN Ninh Thuận. Kết luận thanh tra đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót. Cụ thể:

(1) Số tiền thanh toán của 2 chứng từ chuyển tiền số 142 ngày 19/7/2022 và số 202 ngày 14/10/2022 cao hơn số tiền ghi trên các hóa đơn mua hàng là 3.240đ.

(2) Kê khai sai số, ngày hóa đơn đề nghị thanh toán trên chứng từ chuyển tiền số 244 ngày 06/01/2022 và số 200 ngày 14/10/2022.

(3) Thanh toán chi phí lấy mẫu phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh động vật, nhưng trên chứng từ thanh toán thể hiện tiền hỗ trợ, tiền bồi dưỡng là chưa rõ ràng, chưa phù hợp với nội dung được phép chi, quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 35/2016/NĐ-CP.

 (4) Thanh toán công tác phí đối với công chức, viên chức chưa đảm bảo nguyên tắc thanh toán trực tiếp cho người thụ hưởng, quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 62/2020/TT-BTC.

(5) Chưa nộp kịp thời tiền thu phí, lệ phí bằng tiền mặt phát sinh tại đơn vị vào tài khoản phí chờ nộp NSNN mở tại KBNN, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư 13/2017/TT-BTC và khoản 1 Điều 5 Thông tư 101/2020/TT-BTC.

Ông Trần Tiến Dũng, Trưởng Đoàn Thanh tra đã yêu cầu đơn vị được thanh tra tổ chức thực hiện công khai theo quy định đồng thời thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của Đoàn thanh tra KBNN Ninh Thuận và báo cáo kết quả thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết luận thanh tra.

Ông Trần Tiến Dũng – Trưởng  Đoàn thanh tra phát biểu

Ông Phan Đình Thịnh, Chi cục trưởng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thay mặt đơn vị tiếp thu và nhất trí với những nội dung kết luận của Đoàn Thanh tra, đồng thời thực hiện chấn chỉnh, khắc phục các sai sót và báo cáo khắc phục cho Đoàn Thanh tra theo quy định.

Ông Phan Đình Thịnh, Chi cục trưởng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phát biểu

Đại diện cơ quan cấp trên của đơn vị được thanh tra, ông Trần Duy Đông, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Sở Nông nghiệp - PTNT tỉnh Ninh Thuận cảm ơn Đoàn Thanh tra đã chỉ ra những sai sót để đơn vị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm; đồng thời đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y phải nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Đoàn Thanh Tra./.

Tin liên quan

Thông báo Kế luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi NSNN...(14/11/2023 2:04 CH)

Thông báo Kết luận Thanh tra kiểm tra về các khoản Chi NSNN tại Chi cục Chăn nuôi Thú y. (02/08/2023 8:07 SA)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y(12/07/2023 8:42 SA)

Thông báo phê duyệt Kế hoạch Thanh tra chuyên ngành năm 2023 của KBNN tỉnh (11/04/2023 4:46 CH)

Tin mới nhất

Thông báo Kế luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi NSNN...(14/11/2023 2:04 CH)

Thông báo Kết luận Thanh tra kiểm tra về các khoản Chi NSNN tại Chi cục Chăn nuôi Thú y. (02/08/2023 8:07 SA)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y(12/07/2023 8:42 SA)

Thông báo phê duyệt Kế hoạch Thanh tra chuyên ngành năm 2023 của KBNN tỉnh (11/04/2023 4:46 CH)