46 người đang online
°

Thông báo Kết luận Thanh tra kiểm tra về các khoản Chi NSNN tại Chi cục Chăn nuôi Thú y.

Đăng ngày 02 - 08 - 2023
Lượt xem: 62
100%

Thông báo Kết luận Thanh tra kiểm tra về các khoản Chi NSNN tại Chi cục Chăn nuôi Thú y.

 


17.3. Ket luan thanh tra.pdf

Tin liên quan

Thông báo Kế luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi NSNN...(14/11/2023 2:04 CH)

Kết luận Thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y(03/08/2023 8:05 SA)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y(12/07/2023 8:42 SA)

Thông báo phê duyệt Kế hoạch Thanh tra chuyên ngành năm 2023 của KBNN tỉnh (11/04/2023 4:46 CH)

Tin mới nhất

Thông báo Kế luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi NSNN...(14/11/2023 2:04 CH)

Kết luận Thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y(03/08/2023 8:05 SA)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y(12/07/2023 8:42 SA)

Thông báo phê duyệt Kế hoạch Thanh tra chuyên ngành năm 2023 của KBNN tỉnh (11/04/2023 4:46 CH)