34 người đang online
°

3. Bảng đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng ngày 23 - 06 - 2023
Lượt xem: 55
100%

Bảng kết quả đánh giá thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025

 


BẢNG ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ CÁC CHỈ TIÊU.pdf

Tin liên quan

5. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện...(23/06/2023 12:54 CH)

4. Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối...(23/06/2023 12:50 CH)

2. Báo cáo Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết(23/06/2023 10:30 SA)

1. Chương trình Hội nghị Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025(23/06/2023 10:22 SA)

Tin mới nhất

5. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện...(23/06/2023 12:54 CH)

4. Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối...(23/06/2023 12:50 CH)

2. Báo cáo Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết(23/06/2023 10:30 SA)

1. Chương trình Hội nghị Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025(23/06/2023 10:22 SA)